จากใจผู้อุปการะ

แพทย์หญิง รังสิมา โล่ห์เลขา

เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยมีจำนวนมาก หากเด็กเหล่านี้ ได้รับโอกาสทั้งในด้านการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

คุณวิเชียร เหล่าชูวงศ์

อยากเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้รับการศึกษา ส่วนตัวผมเองมองว่าอนาคตของเด็ก ๆ อยู่ที่การศึกษาเป็นหลัก อยากให้พวกเขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

คุณชีวารัตน์ แป้นเอม

เราอยากให้เด็ก ๆ ที่ยังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมีความสุขและเติบโตไปในหนทางที่ดีขึ้น ถ้าเรามอบ "โอกาส" ให้กับเด็ก คอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่แล้ว เด็ก ๆ ก็จะไม่รู้สึกขาดหรือรู้สึกเคว้งคว้างที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากโดยลำพัง

อ่านเพิ่มเติม

เหนือกว่าความสุขใจ คือ การมอบโอกาสให้เด็ก

กว่า 13 ปี ที่ “อุปการะเด็กด้อยโอกาส” ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เพราะอยากให้เด็กได้มีอาหารกินอิ่มครบ 3 มื้อ ได้รับการดูแลสุขภาพและพัฒนาการด้านต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

คุณชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ

การส่งต่อความรักความปรารถนาดีคืนสู่สังคมคนละเล็กละน้อย นำมาซึ่งพลังบวกที่ทำให้แผ่นดินเล็กๆ ของพวกเราทุกคนเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความหวัง ความมีชีวิตชีวาน่าอยู่

อ่านเพิ่มเติม

คุณสุมาลี คงคาทอง

“การให้” ทําให้เรามีความสุขมากกว่าการได้รับ ความสุขจากการได้รับอยู่กับเราชั่วคราวเเต่ความสุขจากการให้อยู่กับเรานิรันดร์ ทุกคนก็สามารถให้ได้เพราะเงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่ให้ได้

อ่านเพิ่มเติม

คุณชลาลัย ขวัญสุวรรณ

เด็กแต่ละคนมีความสามารถ มีความโดดเด่นของตัวเอง ซึ่งแต่ละคนโอกาสอาจจะไม่เท่ากันในชีวิต เมื่อขาดโอกาสเด็กก็อาจไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปได้

อ่านเพิ่มเติม

พล.ต.ธีรศักดิ์ กรุษประยูร

เพราะพ่อแม่เขาก็ลำบาก เงินทองก็ไม่มี “การให้โอกาส” ทำให้เขาได้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือที่ดีขึ้น ถ้าเพียงลำพังเขาเองก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสในหลายด้านอยู่แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

DJ พี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล Green Wave

"ผู้ให้”ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่า “ผู้รับ” มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จาก “การให้” ของเรา และในวันที่เขา แข็งแรงและแข็งแกร่งพอ

อ่านเพิ่มเติม

คุณโมนิก้า พลอย วงศ์วรรณ CFO บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด

การที่เราสามารถมีส่วนช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม นั่นก็คือการบ่งบอกว่าความสุขได้เกิดขึ้นแล้วทั้งผู้รับและผู้ให้ เพราะรอยยิ้มคือความสุขที่เปล่งประกายออกมาจากข้างใน

อ่านเพิ่มเติม

คุณมยุรัตน์ รักเกียรติ์ ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.

ความสุขที่มากกว่าการเป็นผู้ให้ คือ การให้โอกาสตัวเองได้เป็นผู้มอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ทุกครั้งที่เห็นคนรับมีความสุข เราก็มีความสุขตามไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม

คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

การศึกษาอาหารที่พักอาศัยและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันมีความจำเป็นสำหรับเด็กด้อยโอกาส สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก