จากใจผู้อุปการะ

คุณชลาลัย ขวัญสุวรรณ

เด็กแต่ละคนมีความสามารถ มีความโดดเด่นของตัวเอง ซึ่งแต่ละคนโอกาสอาจจะไม่เท่ากันในชีวิต เมื่อขาดโอกาสเด็กก็อาจไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปได้

อ่านเพิ่มเติม

พล.ต.ธีรศักดิ์ กรุษประยูร

เพราะพ่อแม่เขาก็ลำบาก เงินทองก็ไม่มี “การให้โอกาส” ทำให้เขาได้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือที่ดีขึ้น ถ้าเพียงลำพังเขาเองก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสในหลายด้านอยู่แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

DJ พี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล Green Wave

"ผู้ให้”ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่า “ผู้รับ” มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จาก “การให้” ของเรา และในวันที่เขา แข็งแรงและแข็งแกร่งพอ

อ่านเพิ่มเติม

คุณโมนิก้า พลอย วงศ์วรรณ CFO บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด

การที่เราสามารถมีส่วนช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อื่นได้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม นั่นก็คือการบ่งบอกว่าความสุขได้เกิดขึ้นแล้วทั้งผู้รับและผู้ให้ เพราะรอยยิ้มคือความสุขที่เปล่งประกายออกมาจากข้างใน

อ่านเพิ่มเติม

คุณมยุรัตน์ รักเกียรติ์ ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.

ความสุขที่มากกว่าการเป็นผู้ให้ คือ การให้โอกาสตัวเองได้เป็นผู้มอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ทุกครั้งที่เห็นคนรับมีความสุข เราก็มีความสุขตามไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม

คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

การศึกษาอาหารที่พักอาศัยและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันมีความจำเป็นสำหรับเด็กด้อยโอกาส สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม

อ่านเพิ่มเติม

คุณณรงค์ฤทธิ์ เรียมศรี

ไม่ว่าจะอยู่ในสถาณการณ์ใดก็ตาม เด็กควรที่จะได้รับการศึกษา อย่างต่อเนื่องให้ครบทุกด้านเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และที่สำคัญคือน้อง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

คุณฉัตรชัย มาตรวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัทมอร์แดนอะโปรดักท์จำกัด

การให้ “โอกาส” สำหรับเด็กด้อยโอกาสมีความสำคัญมาก เพราะโอกาสจะนำพาตัวเด็ก ๆไปยังความฝันที่ตนเองปรารถนาได้ สำหรับเด็กที่เข้าถึงโอกาสที่ยากมากกว่าคนอื่น

อ่านเพิ่มเติม

คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ฯ

“การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้เขาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นต้องอยู่ในความดูแลเอาใจใส่ เด็กทุกคนมีคุณค่าในตัวเขาเอง เราดีใจที่มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าจะด้อยโอกาสมากน้อยแค่ไหน

อ่านเพิ่มเติม

คุณนิธยา คุ้มพิทักษ์ และครอบครัว (ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.)

เราอยู่ในยุคสมัยที่วุฒิการศึกษามีผลต่อการสมัครเข้าทำงาน และเด็กหลายๆ คนอาจยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากโตไปเป็นอะไร การศึกษาจะเป็นประตูที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้และรู้จักโลกที่กว้างมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

คุณกนกวรรณ วุฒิธำรง ผู้ก่อตั้ง บริษัท คูล่าร์ จำกัด

จากผลกระทบจากโควิด-19 เด็กด้อยโอกาสหลายคนไม่ได้ไปโรงเรียน เด็กบางคนต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยครอบครัวลดค่าใช้จ่าย แม้ว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับ

อ่านเพิ่มเติม

คุณสุชาร์ มานะยิ่ง ดารานักแสดงและผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ฯ

“การที่ทำบุญกับเด็กหรืออุปการะเด็กเป็นค่าเรียนหรือค่าอาหารสำหรับออมเป็นเรื่องที่ดีอยู่เพราะว่าการที่เราช่วยสนับสนุนอย่างนี้เหมือนสนับสนุนชีวิตให้เขาเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ช่วยเหลือเด็ก

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก