ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งต่อ "ความสุขให้น้อง ๆ ได้มีรอยยิ้มตลอดไป"

คุณปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคที่ได้จากการจัดกิจกรรมร่วมส่งต่อ "ความสุขให้น้อง ๆ ได้มีรอยยิ้มตลอดไป"

อ่านเพิ่มเติม

ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุน “ถุงเติมรู้” พร้อมหนังสืออ่านเสริม ให้ปีใหม่ปีนี้ พวกหนูมีหนังสืออ่านเล่นเล่มแรกเป็นของตัวเองแล้วค่ะ (ครับ)

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ย่างเข้าปีที่ 3 ในปีนี้ การเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาสในทุกพื้นที่เป็นไปได้ยากยิ่งโครงการ LearnSmart หรือ นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ชุมชนเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมาได้นำส่งกระเป๋าการเรียนรู้พร้อมหนังสืออ่านเสริมทักษะ

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2565

ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม

เสริมพลังเยาวชน ซี.ซี.เอฟ ให้รู้จักการใช้ชีวิตด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงในครอบครัว

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สำนักงานโครงการ จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในกิจกรรม “เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจ”

อ่านเพิ่มเติม

ยุวเกษตรสร้างเกษตรธุรกิจ ปรับการใช้ชีวิต สร้างรายได้เสริม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สำนักงาน จ. ชัยภูมิ จัดกิจกรรม “ยุวเกษตรสร้างเกษตรธุรกิจ” เสริมทักษะชีวิตให้เยาวชน 250 คน ผ่าน 3 ฐานการเรียนรู้หลัก...

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ผนึกกำลังจิตอาสาและภาคีเครือข่าย เร่งขับเคลื่อนเสริมความรู้สู่เด็กด้อยโอกาสในชุมชนทั่วประเทศ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายใจดีและวิทยากรจิตอาสาทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานจัดอบรม 3 กิจกรรมหลักเพื่อสนับสนุนโครงการ LearnSmart : นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

ครอบครัวเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ ท้องอิ่ม ยิ้มได้ เพราะรู้จักใช้ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. 16 จังหวัดทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จัดส่งกระเป๋าฉลาดรู้ 34,300 ใบ บรรจุหนังสืออ่านเสริม และ e learning list มอบให้เด็กด้อยโอกาสแล้ว 34,300 คน

กระเป๋าฉลาดรู้ LearnSmart Bag เป็นหนึ่งในความช่วยเหลือเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

อ่านเพิ่มเติม

Smart Youth, Smart Digital เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ยุคใหม่หัวใจดิจิทัล

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำครูและแกนนำนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

“มิตรปันสุข” ช่วยเด็กไทยท้องอิ่ม – ยิ้มสู้โควิด 19

โครงการมิตรปันสุข ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ ส่งมอบถุงยังชีพ พร้อมเครื่องอุปโภค

อ่านเพิ่มเติม

ดาวระยิบ ระยับ จับฟ้า ที่บ้านปากหมัน ภูอีเลิศ จ.เลย

นอกจากภูสูงที่รู้จักกันเป็นดี คือ ภูกระดึง ภูหลวง และภูเรือ แล้ว ที่ จ.เลย ยังมี “ภูอีเลิศ” จุดทะเลหมอกสองแผ่นดินไทย-ลาว

อ่านเพิ่มเติม

ก่องข้าวน้อย ร่องรอยวิถีชีวิต

“กระติบข้าวหรือก่องข้าว” เป็นภาชนะใส่ข้าวเหนียวของคนอีสานที่สะท้อนคุณค่าทางภูมิปัญญาและวิถีชีวิตในท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก