ข่าวประชาสัมพันธ์

จากเหนือสุดสู่ปลายด้ามขวาน "มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ" มุ่งมั่นบรรเทาวิกฤติโควิด-19

วิกฤติโควิด-19 ระบาดยาวนานและส่งผลกระทบสู่เราทุกคน ไม่เลือกศาสนา ชาติพันธุ์ ในทุกสถานที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เร่งช่วยเหลือจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชน” 56 แห่ง ตั้งแต่เหนือสุดของประเทศไทยที่เชียงราย จนถึงใต้สุดที่นราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในวิกฤติโควิด-19

Lovely Eye & Skin Clinic ในนาม บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด มอบเงินบริจาคให้ "มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ" และอีก 4 มูลนิธิ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

“SC Johnson” และ “มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ” จัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโควิด-19

พลังแห่งการแบ่งปันจาก “SC Johnson” ที่ได้ร่วมกับ “มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ” บรรเทาวิกฤติเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่เพียงพอ เกิดเป็น “ศูนย์พักคอยชุมชน” 31 แห่งใน 30 จังหวัด ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ได้กว่า 4,600 คน

อ่านเพิ่มเติม

“ดีใจมากที่มีศูนย์ฯ รับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19” คำยินดีจากผู้ป่วยใน “ศูนย์พักคอยชุมชน”

“ดีใจมากที่ชุมชนมีศูนย์พักคอยดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะ” คำบอกเล่าจาก น้องปูเป้ ผู้ป่วยใน “ศูนย์พักคอยชุมชน” ที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ร่วมกับภาคีจัดตั้งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ ซี.ซี.เอฟ. ลงพื้นที่ร่วมแรงทำงานกับภาคีเครือข่าย ใน “ศูนย์พักคอย” ภาคอีสาน

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับภาคีในศูนย์พักคอย 3 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

“ศูนย์พักคอย” ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใน 30 จังหวัด ช่วยเหลือผู้ป่วย 2,633 รายได้รับการรักษา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ และ 152 ภาคีเครือข่ายใน 30 จังหวัดร่วมจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” ในชุมชน 31 แห่ง ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระดับอาการสีเขียว 2,633 ราย (ข้อมูลเมื่อวันที่ 1-14 สิงหาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม

“แหล่งอาหารในครัวเรือน” เด็กได้อิ่มท้อง ครอบครัวอิ่มสุขมีอาชีพเพิ่มรายได้

“แหล่งอาหารในครัวเรือน” ความสุขเล็ก ๆ ที่สร้างได้ ช่วยเด็กได้อิ่มท้อง ดูแลครอบครัวให้อิ่มสุข มีอาชีพเพิ่มรายได้ บรรเทาผลกระทบให้กับเด็กและครอบครัวด้อยโอกาสในสถานการณ์ยากลำบากช่วงการระบาดโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

ดูแลเด็ก ๆ ให้พร้อมป้องกันตนเองเมื่อโควิด-19 กลับมาระบาดอีกระลอก

มูลนิซี ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ลงพื้นที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่จังหวัดเลย แพร่ และสุรินทร์ มอบ “ถุงยังชีพ” และ “ถุงอ่าน เขียน ปลูก สุข” พร้อมกิจกรรมชีวิตวิถีใหม่ สร้างความพร้อมป้องกันตนเองในวันที่โควิด-19 ระบาดรุนแรงอีกระลอก

อ่านเพิ่มเติม

เปิด “กล่องความสุข” ห้องน้ำใหม่ของเด็ก ๆ โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา

มอบสุขให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา จ.มุกดาหาร กับห้องน้ำใหม่จากโครงการของขวัญชุมชน “กล่องความสุข” เพื่อสุขอนามัยที่ดีรอต้อนรับน้อง ๆ กลับสู่การเรียนตามปกติหลังโควิด-19 คลี่คลาย

อ่านเพิ่มเติม

ดูแลเด็กในภาวะวิกฤติ ใส่ใจให้ทุกครอบครัวมีมื้ออิ่มระหว่างต้องปิดหมู่บ้าน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ใส่ใจดูแลเด็กและทุกครอบครัวใน 2 หมู่บ้านที่จังหวัดน่านซึ่งต้องปิดชุมชนเพราะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มอบ “ถุงยังชีพ” ให้ทุกคนมีมื้ออิ่มในภาวะวิกฤติ

อ่านเพิ่มเติม

ส่งความห่วงใยเด็กและครอบครัว มอบ “ถุงยังชีพ” หมู่บ้านปิดป้องกันโควิด-19

1,034 ครอบครัวใน 3 หมู่บ้านที่จังหวัดพะเยา และอีก 1 หมู่บ้านที่จังหวัดนครพนม ที่ต้องปิดหมู่บ้านเพราะโควิด-19 ระบาดในชุมชน ได้รับ “ถุงยังชีพ” เยียวยาความเดือดร้อนเร่งด่วนในภาวะที่ต้องกักตัว

อ่านเพิ่มเติม

“หนูสะอาด” เสริมสุขนิสัยให้เด็กและเยาวชนห่างไกลโควิด-19

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จัดกิจกรรม “หนูสะอาด” ห่างไกลโควิด-19 สร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี พร้อมมอบปัจจัยจำเป็นเพื่อการดูแลสุขอนามัย “ถุงหนูสะอาด” ให้แก่เด็กและเยาวชน 2,581 คน

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก