ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีคอนรับสร้างบ้าน และคุณลูกค้าผู้ร่วมทริป CRM - SEACON Journey # 1/65

ซีคอนรับสร้างบ้าน และคุณลูกค้าผู้ร่วมทริป CRM - SEACON Journey # 1/65 ร่วมสมทบทุนมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท ให้กับ “โครงการกองบุญชีวิต มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

อ่านเพิ่มเติม

A Night to Remember คอนเสิร์ตการกุศล ทุ่มเทด้วยหัวใจ ให้ด้วยรัก

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแก่ คุณกนกวรรณ วุฒิธำรง(คุณจ๋า) ผู้ก่อตั้ง Kula Co., Ltd.

อ่านเพิ่มเติม

จากคลังอาหารที่บ้าน ต่อยอดสู่การสร้างรายได้

นายวัชระ โชคถาวรกิจ คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของเด็กชายอัศวิน เด็กในอุปการะของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สนง. โครงการ จ. เชียงราย พื้นที่การทำงานตำบลแม่สลองใน หมู่บ้านห้วยโย

อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบของขวัญส่งความสุข ลูกพันธุ์ปลาดุก เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับเด็กและครอบครัว

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สนง. โครงการ จ. มุกดาหาร ส่งมอบของขวัญส่งความสุข ลูกพันธุ์ปลาดุก เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับเด็กและครอบครัวที่มีความพร้อมและมีความสนใจอยากเลี้ยงปลาดุกเป็นแหล่งอาหารที่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม

มีกิน มีขาย ได้แบ่งปันเพื่อนบ้าน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สนง. โครงการ จ. บึงกาฬ ดำเนินการมอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าให้แก่ครอบครัวเด็กในอุปการะในกิจกรรมการสร้างคลังอาหารในครัวเรือน พร้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จัดการอบรมครอบครัวกลุ่มเป้าหมายคลังอาหารในครัวเรือน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สนง. โครงการ จ. บึงกาฬ จัดการอบรมครอบครัวกลุ่มเป้าหมายคลังอาหารในครัวเรือน เรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้รับรู้รายรับ-รายจ่ายในครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

บ่ายวันนี้เด็ก ๆ ได้ทานไข่ตุ๋น ต้มจืดหัวไชเท้า และ กล้วย เป็นอาหารกลางวัน

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทย บ้านเทอดไทย 1 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย หนึ่งในภาคีเครือข่ายการดูแลเด็กเล็กของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สนง. โครงการ จ. เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้พ้นจากยาเสพติด

เรียนรู้วิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้พ้นจากยาเสพติด ประเภทของยาเสพติด โทษของยาเสพติดทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อชุมชน รวมถึงผลดีจากการห่างไกลยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม

ฉลาดรู้เรื่องเพศ เพื่อให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงทางเพศ (ชาย-หญิง)

ฉลาดรู้เรื่องเพศ เพื่อให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงทางเพศ (ชาย-หญิง) รวมถึงการป้องกันการมีเพศ สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้ร่วมกัน รู้เท่าทันสื่อ เป็นการวิเคราะห์ เจาะความหมายให้เข้าใจสื่อด้วยการเรียนรู้ประเภทของสื่อ

เรียนรู้ร่วมกัน รู้เท่าทันสื่อ เป็นการวิเคราะห์ เจาะความหมายให้เข้าใจสื่อด้วยการเรียนรู้ประเภทของสื่อ การพิจารณาใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเรียนรู้ข้อเสียของการใช้สื่อที่ผิด

อ่านเพิ่มเติม

ระดมความคิด เรียนรู้สิทธิเด็กทั้ง 4 ด้าน

ระดมความคิด เรียนรู้สิทธิเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิในการพัฒนา และสิทธิในการมีส่วนร่วม โดยตั้งอยู่บนหลักการไม่เลือกปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว รายงานเรื่องชื่นใจ ผลผลิตจากไก่ไข่ที่ใช้เป็นอาหารในบ้าน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ โดย จนท. สนง. โครงการ จ. ชัยภูมิ ลงเยี่ยมครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม รายงานเรื่องชื่นใจ ผลผลิตจากไก่ไข่ที่ใช้เป็นอาหารในบ้าน

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก