ประวัติและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ระดมการมีส่วนร่วมของสังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ

ภารกิจ

 • มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์

 • พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
 • ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร
 • ทำงานร่วมกับภาคีและเครือข่ายต่างๆ
 • พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส

ประวัติความเป็นมา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 • ได้ระดับ "5 ดาว" การจัดอันดับองค์กรสาธารณกุศล (ด้านประสิทธิภาพด้านการเงินและธรรมาภิบาล) โดย Giving Back Association

 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) Thailand NGO Awards 2015 จาก The Resource Alliance

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) Thailand NGO Awards 2012 จาก The Resource Alliance

 • ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเด็ก จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 • ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)

 • ประกาศเกียรติคุณ ให้การสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย

 • รางวัลหน่วยงานดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านสังคมสงเคราะห์) จากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ


ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก