จากใจผู้อุปการะ

เหนือกว่าความสุขใจ คือ การมอบโอกาสให้เด็ก

        กว่า 13 ปี ที่อุปการะเด็กด้อยโอกาสภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพราะอยากให้เด็กได้มีอาหารกินอิ่มครบ 3 มื้อ ได้รับการดูแลสุขภาพและพัฒนาการด้านต่าง ได้รับการศึกษาที่ดี ได้รับความรัก ความอบอุ่น และอยากเห็นเด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพราะเชื่อมั่นว่า เด็กในวันนี้ ก็คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า การพัฒนาเด็กด้อยโอกาสสักคนต้องอาศัยความเข้มแข็งและต้องได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน การช่วยเหลือเด็กจึงไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือหรือการวางนโยบายจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ก็ต้องจับมือและมุ่งหน้าไปทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนาและการช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งในวันนี้และในอนาคตให้มากที่สุด”  คุณพีรพน พิสณุพงศ์ อดีตรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรมผู้อุปการะ” เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ในโครงการเพาะรักอ่านต่อเพิ่มเติม

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก