จากใจผู้อุปการะ

คุณมยุรัตน์ รักเกียรติ์ ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.

ความสุขที่มากกว่าการเป็นผู้ให้ คือ การให้โอกาสตัวเองได้เป็นผู้มอบความสุขให้กับเด็ก ๆ  ทุกครั้งที่เห็นคนรับมีความสุข เราก็มีความสุขตามไปด้วย 

คุณมยุรัตน์ รักเกียรติ์ ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก