จังหวัดที่เด็กๆ อาศัยอยู่

กรุณาเลือกจังหวัด

เลือกดูรายละเอียดแต่ละจังหวัดจากตัวเลือกข้างบน

  • โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 21 จังหวัด
  • โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 ใน 8 จังหวัด
  • โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ใน 11 จังหวัด
  • โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ใน 5 จังหวัด
  • โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินและอาชีพ สำหรับเยาวชน (นักธุรกิจวัยทีน)

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก