พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. 37 โครงการ ใน 35 จังหวัดทั่วประเทศ

เด็กในอุปการะรวมจำนวนทั้งสิ้น 44,000 คน
(ข้อมูล ณ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก