จากใจผู้อุปการะ

พล.ต.ธีรศักดิ์ กรุษประยูร

        เพราะพ่อแม่เขาก็ลำบาก เงินทองก็ไม่มี “การให้โอกาส” ทำให้เขาได้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือที่ดีขึ้น ถ้าเพียงลำพังเขาเองก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสในหลายด้านอยู่แล้ว  การที่ทุกคนและมูลนิธิฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือก็คือสร้างโอกาสให้เขาได้มีโอกาสที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

พล..ธีรศักดิ์ กรุษประยูร ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก