จากใจผู้อุปการะ

แพทย์หญิง รังสิมา โล่ห์เลขา

จากใจผู้อุปการะ

"การให้โอกาสสำหรับเด็กด้อยโอกาสนั้นมีความสำคัญมาก เพราะจริง ๆ แล้ว เด็กแต่ละคนมีโอกาสที่แตกต่างกันไป เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยมีจำนวนมาก หากเด็กเหล่านี้ ได้รับโอกาสทั้งในด้านการศึกษา ได้รับความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือถูกเติมเต็มชีวิตให้มีโอกาสมากขึ้น จะส่งเสริมให้พวกเขาได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เด็กก็จะเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปได้ค่ะ"

แพทย์หญิง รังสิมา โล่ห์เลขา ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก