จากใจผู้อุปการะ

คุณชลาลัย ขวัญสุวรรณ

        เด็กแต่ละคนมีความสามารถ มีความโดดเด่นของตัวเอง ซึ่งแต่ละคนโอกาสอาจจะไม่เท่ากันในชีวิต เมื่อขาดโอกาสเด็กก็อาจไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปได้ หากมีผู้หยิบยื่นโอกาสให้เด็กก็จะสามารถก้าวเดินต่อไปทำในทางที่ชอบที่รัก และประสบความสำเร็จต่อไปในแนวทางตัวเองอยากเป็นได้ สิ่งที่เด็กต้องการนั่นคือ “โอกาส

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก