มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 65 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เด็ก และเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

คณะกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กฯ

เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ นำโดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ, นางธัญญา ศิริเวทิน กรรมการ

อ่านเพิ่มเติม

ทำขนมด้วยใจ ที่ให้ด้วยรัก

“การที่จะทำหรืออยากทำอะไรซักอย่าง จะต้องรักหรือชอบที่จะทำสิ่งนั้นก่อน” น้องก้อง ได้พูดเปิดประเด็นการพบกันในครั้งนี้ “น้องก้อง” นายกิติภณ แสงทอง อายุ 16 ปี

อ่านเพิ่มเติม

ครูยาแตะ ที่ลอบือ

“ลอบือ” หมู่บ้านเล็ก ๆ ชนเผ่าล่าหู่หรือเผ่ามูเซอแดง ที่มีเพียง 74 ครัวเรือน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่สูงชันของพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ใครจะเชื่อว่าในพื้นที่ของเขตอำเภอเมืองจะมีหมู่บ้านเล็ก ๆ

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

อาทิตย์ คำภาอึ่ง

แพร่

“เลี้ยงแม่วัวพันธุ์ดี ก็เหมือนได้มีเงินเก็บในธนาคารครับ...”

อ่านเพิ่มเติม

น้องเนส – นายวิทวัส

หนองบัวลำภู

สู่เส้นทางนักธุรกิจน้อยพลังบวก

อ่านเพิ่มเติม

ด.ญ.วิรินนดา วิษุธารา

น่าน

น้องฮันนาห์ เจ้าของรางวัลเหรียญทอง “นักเล่านิทานปฐมวัย”

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก