โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

ฝึกเด็กคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นไอเดียใหม่จากเกม

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสริมพัฒนาการเด็ก เริ่มที่เกมฝึกคิดจากเลขคณิตศาสตร์ การเติมความหมายจากรูปภาพ และอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

เสริมกำลังกาย ส่งต่อกำลังใจ กับกิจกรรม วิ่งให้น้องเรียน 2563

วิ่งให้น้องเรียน 2563 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการวิ่งออกกำลังกาย พร้อมส่งต่อกำลังใจถึงน้อง ๆ ซี.ซี.เอฟ.

อ่านเพิ่มเติม

ลงแขกเกี่ยวข้าวชาว ซี.ซี.เอฟ. รอยยิ้มหลังวิกฤตน้ำท่วมใหญ่

“ลงแขกเกี่ยวข้าว” เป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้แผนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่โครงการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ คือ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ที่สร้างกำลังใจและส่งเสริมเกษตรกรให้มีผลผลิตบนที่นาของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก