มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 65 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มีเด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

เลี้ยงด้วงมะพร้าว สร้างรายได้เสริม จ.เลย

จากอาหารที่เคยหากิน สู่อาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว ในวันที่ครอบครัวแทบไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับทุกคนในครอบครัว พ่อน้องภูก็ต้องเดินทางเพื่อไปกรีดยางต่างหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม

อสม.น้อย จ.ยโสธร

สิ่งที่ทุกคนปรารถนาในชีวิต คือ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่เสียชีวิตจาก 7 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม

“พลังจิ๋วสู้ฝุ่น Pm 2.5” เด็กสุขภาพดีปลอดภัยจากฝุ่น จ.สมุทรปราการ

คุณภาพอากาศที่ไม่ดีจากฝุ่นละอองเป็นสาเหตุอันดับที่ 6 ของการเสียชีวิตทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทุกปี (สถาบันเมตริกและการประเมินด้านสุขภาพ (Healthdata.org))

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

“ครูตั๊ก”

อุตรดิตถ์

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ทำให้มีวันนี้

อ่านเพิ่มเติม

“ครูต้า”

ขอนแก่น

“ถ้าไม่ฝึก ก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวาย ไม่มีทางสำเร็จ”

อ่านเพิ่มเติม

“จุ๊บแจง” ครูผู้ช่วย

พะเยา

เก่งฟ้อนรำ โดดเด่นงานจิตอาสา “จุ๊บแจง” ครูผู้ช่วย จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก