โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุกจากเกมฝึกภาษา

ความรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานช่วยดึงความสนใจของผู้เรียนและทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้จริง

อ่านเพิ่มเติม

ซี.ซี.เอฟ. ส่งน้ำใจเร่งฟื้นความเสียหายจากน้ำป่า จ.เชียงราย

วันที่ 8 กันยายน 2563 : โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงราย ได้รับการประสานงานจากโรงเรียนผาขวางวิทยา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (หมู่บ้านอาดี่และหมู่บ้านพนาสวรรค์) ถึงความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

‘ไอยรา-ซี.ซี.เอฟ.’ จัดค่ายสุขภาพเพื่อน้องๆ จ.ลพบุรี

รอยยิ้มและความประทับใจจากทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “ค่ายสุขภาพเพื่อน้อง” มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน & บริษัทไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดบางพึ่ง จ.ลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก