มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 46 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เด็ก และเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

D nee มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเด็กต้านโควิด - 19

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด มอบชุดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ช่วยเหลือเด็ก ๆ กว่า 1,500 คน ในพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนจังหวัดกรุงเทพและจังหวัดสระแก้ว ที่ยังคงมีการระบาดของโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

มอบชุดนิทานเสริมสุขภาพ เยียวยาจิตใจผู้ป่วยเด็กในศูนย์พักคอย

มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน มอบชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน Covid – 19 พร้อมชุดธนาคารหนังสือ ให้ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาล 37 แห่ง เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ลงพื้นที่ร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน หวังช่วยบรรเทาวิกฤตโควิด – 19

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เดินหน้าสนับสนุนศูนย์พักคอยชุมชน โรงพยาบาลสนาม รวมถึงติดตามให้ความช่วยเหลือสิ่งจำเป็นแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลและขาดแคลน

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

คำพูน วันนา

อุดรธานี

กินไข่ดาว..ครั้งแรก..ตอนเป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ

อ่านเพิ่มเติม

วาสนา ขันทะเสน

อุตรดิตถ์

รางวัลแห่งความมุ่งมั่น

อ่านเพิ่มเติม

ทักษิณ ทองคำ

เชียงใหม่

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก