มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 65 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มีเด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

“พลังจิ๋วสู้ฝุ่น Pm 2.5” เด็กสุขภาพดีปลอดภัยจากฝุ่น จ.สมุทรปราการ

คุณภาพอากาศที่ไม่ดีจากฝุ่นละอองเป็นสาเหตุอันดับที่ 6 ของการเสียชีวิตทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทุกปี (สถาบันเมตริกและการประเมินด้านสุขภาพ (Healthdata.org))

อ่านเพิ่มเติม

“เตหน่า" ดนตรีวิถีปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง ... ในเสียงดนตรี มีเรื่องเล่า และหนึ่งในเรื่องเล่าที่ชาวปกาเกอะญอ

อ่านเพิ่มเติม

เหนือกว่าความสุขใจ คือ การมอบโอกาสให้เด็ก

กว่า 13 ปี ที่ “อุปการะเด็กด้อยโอกาส” ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เพราะอยากให้เด็กได้มีอาหารกินอิ่มครบ 3 มื้อ ได้รับการดูแลสุขภาพและพัฒนาการด้านต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

“ครูตั๊ก”

อุตรดิตถ์

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ทำให้มีวันนี้

อ่านเพิ่มเติม

“ครูต้า”

ขอนแก่น

“ถ้าไม่ฝึก ก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวาย ไม่มีทางสำเร็จ”

อ่านเพิ่มเติม

“จุ๊บแจง” ครูผู้ช่วย

พะเยา

เก่งฟ้อนรำ โดดเด่นงานจิตอาสา “จุ๊บแจง” ครูผู้ช่วย จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก