มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 46 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เด็ก และเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

“ไม่รู้จัก อยากลอง อยากเล่น” จุดเริ่มต้นนักกีฬาฟลอร์บอลของ “น้องพิ้งค์”

“น้องพิ้งค์”ภัทราวดี พนะสัน อีกหนึ่งเยาวชนคนเก่งเด็กในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เริ่มเล่นกีฬาฟลอร์บอลตั้งแต่อายุได้ประมาณ 13 ปี ซึ่งขณะนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

“ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในดวงใจ”

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด มอบสุขอนามัยดีสู่ชุมชน

คุณนาทเขษม วานิชกมลนันท์ ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม คุณกบ อนุสรา จันทรังษี คุณธเนตร วงษา Double Diamond Director นำทีมพนักงาน บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

อาทิตย์ คำภาอึ่ง

แพร่

“เลี้ยงแม่วัวพันธุ์ดี ก็เหมือนได้มีเงินเก็บในธนาคารครับ...”

อ่านเพิ่มเติม

น้องเนส – นายวิทวัส

หนองบัวลำภู

สู่เส้นทางนักธุรกิจน้อยพลังบวก

อ่านเพิ่มเติม

ด.ญ.วิรินนดา วิษุธารา

น่าน

น้องฮันนาห์ เจ้าของรางวัลเหรียญทอง “นักเล่านิทานปฐมวัย”

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก