มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 65 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มีเด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

Asia Childfund International USA เยี่ยมชมการดำเนินงาน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2567 ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พร้อมด้วย คุณ ฮานนีเก้ เอาด์เคิร์ค ผู้อำนวยการ ภูมิภาคเอเชีย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

อ่านเพิ่มเติม

แสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด ของ “น้องเนย” จ.เลย

“ซีซีเอฟ เป็นแสงสว่างนำทาง ช่วยให้หนูได้กลับมามองเห็นอีกครั้ง” คำพูดของน้องเนยที่ได้บอกกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม

ยิ้มสู้ฝุ่น สู้ภัย PM 2.5 จ.พะเยา

สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ โดยสาเหตุหลักของปัญหานี้เกิดจากการเผาในที่โล่ง

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

น้องเต้ย

ขอนแก่น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “น้องเต้ย” จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม

“ครูตั๊ก”

อุตรดิตถ์

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ทำให้มีวันนี้

อ่านเพิ่มเติม

“ครูต้า”

ขอนแก่น

“ถ้าไม่ฝึก ก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวาย ไม่มีทางสำเร็จ”

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก