มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 65 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มีเด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

อาหารพื้นถิ่นหากินยาก "อาซูรอ" จ.นราธิวาส

"ขนมอาซูรอ" ในเดือนมุฮัรรอม เป็นขนมที่ได้จากการกวนวัตถุดิบที่หลากหลาย ไม่มีสูตรตายตัว ใครมีอะไรก็ใส่รวมไปได้เลย เช่น ตะไคร้ มันเทศ ข้าวสาร ข้าวโพด นำมาใส่รวมกันในกระทะแล้วกวนให้แห้งเหนียว

อ่านเพิ่มเติม

“โรตี” สูตรแป้งนุ่ม จ.นราธิวาส

“โรตี” สูตรแป้งนุ่ม จ.นราธิวาส โรตีเป็นอาหารเช้าประเภทแป้งยอดนิยมที่สุดในจังหวัดชายแดนใต้ อาหารว่างที่นิยมกินกับน้ำชาหรือน้ำแตออ โรตีดั้งเดิมจะทอดแป้งกับน้ำมันใส่เนย แล้วราดด้วยนมข้นหวานและน้ำตาล แต่ปัจจุบันโรตีมีการพัฒนาวัตถุดิบและมีการประยุกต์ส่วนผสมให้ดูน่ากินมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ร่วมกับ HSBC เปิดงานแสดงสินค้า “โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” จ.สระแก้ว

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดงานแสดงสินค้า โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลุ่มเปราะบางพื้นที่ชายแดนตะวันออกของประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว”

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

“พี่ฟ้า”

เลย

สุขภาพฟันดี กับ “พี่ฟ้า” ทันตสาธารณสุข จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม

“เอริน”

เลย

CCF จุดประกายฝัน “เอริน” พยาบาลวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

“รจนา”

เลย

จากความฝัน สู่ความจริง

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก