มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 65 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มีเด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ร่วมกับ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ผู้สนับสนุนโครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรปลอดภัย

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ร่วมกับ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ผู้สนับสนุนโครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรปลอดภัย ผู้อํานวยการโรงเรียนคณะครูโรงเรียนแม่ละมุ้งวิทยาและผู้นําชุมชน ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ รับมอบ “100 ตู้ยาปลอดภัยสู่ 100 โรงเรียน”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 คุณมาร์โค เอนนีโล Interim CEO, Generali Thailand และคุณช่อฟ้า ยุกตะนันต์ Chief Marketing and Customer Officer จาก บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

คุณธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานบริหาร บริษัทไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

“เราเชื่อว่าเด็กและครอบครัว ทุกคนต้องการโอกาส แต่จะน้อยมากต่างกันไป โดยส่วนตัวไม่ค่อยอยากใช้คำว่าเด็กด้อยโอกาส เพราะพวกเขาก็เหมือนคนทั่วไปเหมือนพวกเรา แต่ด้วยสิ่งแวดล้อม สังคม

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

น้อง “จ๊อบ”

กรุงเทพมหานคร

“ลิขิตฟ้า หรือ จะสู้มานะตน”

อ่านเพิ่มเติม

"ครูเต๋า"

ยโสธร

ความภาคภูมิใจของครู คือความสำเร็จของลูกศิษย์

อ่านเพิ่มเติม

"น้องจ๊อบ"

กรุงเทพมหานคร

ฝัน – กล้า - ก้าว

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก