มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 65 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มีเด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

อัตลักษณ์ชุมชน : "ผู้ไทไขประตูเล้า" บุญเดือนสาม จ.ยโสธร

[14 มิถุนายน 2567] “ผู้ไท ไขประตูเล้า” เป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญของชาวผู้ไท ซึ่งคำว่า “ไขประตูเล้า แปลว่า เปิดประตูเล้า หมายถึง เล้าข้าวหรือยุ้งฉางข้าว” ที่เก็บรักษาข้าวไว้กินตลอดชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มอบทุนการศึกษา 2567 ให้เด็กด้อยโอกาส กว่า 36,000 ทุน

[13 มิถุนายน 2567]เพราะเราเชื่อว่า “โอกาสทางการศึกษา" คือ กุญแจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสให้ได้รับความเท่าเทียมในด้านต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมเกษตรผสมผสาน เพื่อ "อาหารเช้า" ในโรงเรียน จ.เชียงราย

[10 มิถุนายน 2567] นวัตกรรมเกษตรผสมผสาน เพื่อ "อาหารเช้า" ในโรงเรียน จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

น้องเต้ย

ขอนแก่น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “น้องเต้ย” จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม

“ครูตั๊ก”

อุตรดิตถ์

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ทำให้มีวันนี้

อ่านเพิ่มเติม

“ครูต้า”

ขอนแก่น

“ถ้าไม่ฝึก ก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวาย ไม่มีทางสำเร็จ”

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก