มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 46 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสต่าง ๆ เพื่อการเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับครอบครัว และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนด้วย

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

“แหล่งอาหารในครัวเรือน” เด็กได้อิ่มท้อง ครอบครัวอิ่มสุขมีอาชีพเพิ่มรายได้

“แหล่งอาหารในครัวเรือน” ความสุขเล็ก ๆ ที่สร้างได้ ช่วยเด็กได้อิ่มท้อง ดูแลครอบครัวให้อิ่มสุข มีอาชีพเพิ่มรายได้ บรรเทาผลกระทบให้กับเด็กและครอบครัวด้อยโอกาสในสถานการณ์ยากลำบากช่วงการระบาดโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

ดูแลเด็ก ๆ ให้พร้อมป้องกันตนเองเมื่อโควิด-19 กลับมาระบาดอีกระลอก

มูลนิซี ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ลงพื้นที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่จังหวัดเลย แพร่ และสุรินทร์ มอบ “ถุงยังชีพ” และ “ถุงอ่าน เขียน ปลูก สุข” พร้อมกิจกรรมชีวิตวิถีใหม่ สร้างความพร้อมป้องกันตนเองในวันที่โควิด-19 ระบาดรุนแรงอีกระลอก

อ่านเพิ่มเติม

เปิด “กล่องความสุข” ห้องน้ำใหม่ของเด็ก ๆ โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา

มอบสุขให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา จ.มุกดาหาร กับห้องน้ำใหม่จากโครงการของขวัญชุมชน “กล่องความสุข” เพื่อสุขอนามัยที่ดีรอต้อนรับน้อง ๆ กลับสู่การเรียนตามปกติหลังโควิด-19 คลี่คลาย

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

สุชัญญา ทรงจำ

เลย

ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีระดับชาติ

อ่านเพิ่มเติม

นิภาดา ขันเงิน

ขอนแก่น

นักร้องลูกทุ่งเสียงเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม

สุรนันท์ ใจดี

เพชรบูรณ์

ศิลปินน้อย

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก