มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 46 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เด็ก และเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จัดการอบรมครอบครัวกลุ่มเป้าหมายคลังอาหารในครัวเรือน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สนง. โครงการ จ. บึงกาฬ จัดการอบรมครอบครัวกลุ่มเป้าหมายคลังอาหารในครัวเรือน เรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้รับรู้รายรับ-รายจ่ายในครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

บ่ายวันนี้เด็ก ๆ ได้ทานไข่ตุ๋น ต้มจืดหัวไชเท้า และ กล้วย เป็นอาหารกลางวัน

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทย บ้านเทอดไทย 1 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย หนึ่งในภาคีเครือข่ายการดูแลเด็กเล็กของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สนง. โครงการ จ. เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้พ้นจากยาเสพติด

เรียนรู้วิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้พ้นจากยาเสพติด ประเภทของยาเสพติด โทษของยาเสพติดทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อชุมชน รวมถึงผลดีจากการห่างไกลยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

อาทิตย์ คำภาอึ่ง

แพร่

“เลี้ยงแม่วัวพันธุ์ดี ก็เหมือนได้มีเงินเก็บในธนาคารครับ...”

อ่านเพิ่มเติม

น้องเนส – นายวิทวัส

หนองบัวลำภู

สู่เส้นทางนักธุรกิจน้อยพลังบวก

อ่านเพิ่มเติม

ด.ญ.วิรินนดา วิษุธารา

น่าน

น้องฮันนาห์ เจ้าของรางวัลเหรียญทอง “นักเล่านิทานปฐมวัย”

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก