โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

ฝูงไก่พิทักษ์สวนยาง คิดต่อยอดจากเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.

เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ ซี.ซี.เอฟ.ใช้ความรู้จากการอบรม เลี้ยงไก่ไข่ในสวนยาง

อ่านเพิ่มเติม

สร้างบ้านให้ครอบครัวเอชไอวี “ผู้ใหญ่สุพัฒน์” กกบ.4 สมัย ซี.ซี.เอฟ.

สุพัฒน์ สิงหชาติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านตาเอก จ.ศรีสะเกษ นำจิตอาสา สร้างบ้านให้กับเด็กหญิง พ่อแม่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้

อ่านเพิ่มเติม

จากเด็กขาดเรียนสู่นร.หน้าห้อง อาหารเช้าจากท่านสู่น้องภาคใต้

อาหารเช้าไม่ได้เป็นแค่ ยารักษาความหิวโหยและอาการปวดท้องของเด็ก แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เหมือนอย่างเรื่องราวของ อัสมะห์ เด็กหญิงตัวผอมจากจังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก