มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 65 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มีเด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

ตามังกร สูงวัยใจเกินร้อย จ.ชัยภูมิ

[20 พฤษภาคม 2567] ตามังกร สูงวัยใจเกินร้อย จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

"อาหารเช้ามื้อแรก" ในวันเปิดเทอมที่โรงเรียนบ้านแม่โขง จ.เชียงใหม่

[23 พฤษภาคม 2567] เปิดเทอมใหม่ของหนู บรรยากาศแสนสนุก สุขใจ เด็ก ๆ ตื่นเต้นที่ได้สวมชุดนักเรียนใหม่

อ่านเพิ่มเติม

"ชิงเปรต" ประเพณีวันสารทเดือนสิบ จ.นราธิวาส

[20 พฤษภาคม 2567] "ชิงเปรต" ประเพณีวันสารทเดือนสิบ จ.นราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

น้องเต้ย

ขอนแก่น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “น้องเต้ย” จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม

“ครูตั๊ก”

อุตรดิตถ์

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ทำให้มีวันนี้

อ่านเพิ่มเติม

“ครูต้า”

ขอนแก่น

“ถ้าไม่ฝึก ก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวาย ไม่มีทางสำเร็จ”

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก