โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

Origin Family Run วิ่งเพื่ออนาคตของเด็กๆ

คุณเอก อนันตกูล รองผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบเงินหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 100,000 บาท จากกิจกรรม Origin Family Run ซึ่งจัดโดยบริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมอุปการะเด็กและสนับสนุนโครงการของมูลนิธิฯ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ลงพื้นที่บุรีรัมย์-สุรินทร์

คุณเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคุณสิน สื่อสวน ที่ปรึกษาโครงการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม

ซี.ซี.เอฟ. จับมือ HSBC ปั้นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

 ซี.ซี.เอฟ. จับมือ HSBC จัด ‘ประกวดแผนธุรกิจ’ (CCF Business Plan Contest) ปั้นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ส่งมอบโอกาสสู่อนาคตที่สดใส ยั่งยืนให้เยาวชนในชนบท

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก