มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การพัฒนาเอกชน ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอด 46 ปี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เด็ก และเยาวชนมากกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ที่มุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พวกเขา

โครงการเด่น

ข่าวและกิจกรรม

จากเหนือสุดสู่ปลายด้ามขวาน "มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ" มุ่งมั่นบรรเทาวิกฤติโควิด-19

วิกฤติโควิด-19 ระบาดยาวนานและส่งผลกระทบสู่เราทุกคน ไม่เลือกศาสนา ชาติพันธุ์ ในทุกสถานที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เร่งช่วยเหลือจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชน” 56 แห่ง ตั้งแต่เหนือสุดของประเทศไทยที่เชียงราย จนถึงใต้สุดที่นราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในวิกฤติโควิด-19

Lovely Eye & Skin Clinic ในนาม บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด มอบเงินบริจาคให้ "มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ" และอีก 4 มูลนิธิ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

“SC Johnson” และ “มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ” จัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโควิด-19

พลังแห่งการแบ่งปันจาก “SC Johnson” ที่ได้ร่วมกับ “มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ” บรรเทาวิกฤติเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่เพียงพอ เกิดเป็น “ศูนย์พักคอยชุมชน” 31 แห่งใน 30 จังหวัด ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ได้กว่า 4,600 คน

อ่านเพิ่มเติม


รอยยิ้มของเด็กๆ

น้องโบว์ "อฑิติยา"

ยโสธร

เยาวชน ซี.ซี.เอฟ. อาสาทำดี ส่งใจสู้ภัยโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

นิภาดา ขันเงิน

ขอนแก่น

นักร้องลูกทุ่งเสียงเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม

สุรนันท์ ใจดี

เพชรบูรณ์

ศิลปินน้อย

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก