จากใจผู้อุปการะ

DJ พี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล Green Wave

"ผู้ให้ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่า ผู้รับ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จาก การให้ ของเรา  
และในวันที่เขา แข็งแรงและแข็งแกร่งพอ  เขาจะเป็นผู้ให้คนอื่นต่อ ๆ กันไป
 

DJ พี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล Green Wave

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก