ข่าวประชาสัมพันธ์

HSBC จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ "124 ปี HSBC" เพื่อเด็กยากไร้

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC) จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครพนักงานของธนาคารและเด็กๆ ในความอุปการะเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ "124 ปี HSBC"

อ่านเพิ่มเติม

โครงการครูวาดฝัน ปั้นดาวดวงน้อย ปีที่ 2

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. สนับสนุนภารกิจของครูโดยจัด โครงการ ครูวาดฝัน ปั้นดาวดวงน้อย ปีที่ 2 ค่ายพัฒนาความรู้และทักษะการสอนศิลปะ โดยมี อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือ ครูเบิ้ม ผู้ช่วยคนสำคัญของอาจารย์สังคม ทองมี เป็นวิทยากรรับเชิญ

อ่านเพิ่มเติม

ปลูกจิตสำนึกให้เด็กทำความดี

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จัดกิจกรรม "หนูสู้ Flood" กิจกรรมการปลูกจิตอาสาให้เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ได้เรียนรู้คุณค่าของการให้ และทำความดี

อ่านเพิ่มเติม

"หนูสู้ Flood" ปลูกสำนึก จิตอาสา

เด็กๆ ในโครงการ "หนูสู้ Flood" เข้ามอบถุงยังชีพในพื้นที่ประสบภัย 3 ชุมชน ชุมชนสายอักษร ชุมชนโพธิ์ทอง และชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ในแขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กว่า 300 ครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวสตรีดีเด่น

ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา สุระเน, นางสาวนุสรา บุตรเพ็ง และ นางสาวประภัสสร รอดประสิทธิ์ เยาวชนในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ในโอกาสที่ทั้ง 3 คนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นเยาวสตรีไทยดีเด่น

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนงบประมาณให้กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 184,671.75 บาท โดยเป็นเงินจากการออมของพนักงานบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. และ ชุมชนสุคิริน ร่วมใจปรับปรุงโรงอาหารเพื่อน้องๆ

พี่น้องชาวชุมชนสุคิรินกว่า 30 คน ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. และเด็กนักเรียน คุณครู จากโรงเรียนนิคมพัฒนา 6 จังหวัดนราธิวาส ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพโรงอาหาร ที่ได้รับความเสียหายหนัก จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

สานสายใยสัมพันธ์ “ผู้รับ” กับ “ผู้ให้” ผ่านงานศิลป์

ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2554 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.แพร่ จัดกิจกรรม ซี.ซี.เอฟ. สัมพันธ์ สายใจจากเด็กสู่ผู้อุปการะ ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่มุ่งเน้นด้านความสัมพันธ์กับผู้อุปการะผ่านการรวมกลุ่มประดิษฐ์บัตรอวยพรภาพวาดระบายสีสำหรับส่งให้ผู้อุปการะ

อ่านเพิ่มเติม

ธารน้ำใจและความเอื้ออาทรจาก...บ้านไร่กาแฟ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. โดย คุณอนงค์นาถ เรืองศรี ได้รับมอบคืนกล่องรับบริจาคจาก บ้านไร่กาแฟ เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2552 ที่ผ่านมา โดยนับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 วันแรกที่วางกล่องจนกระทั่งถึงปลายเดือนมกราคม

อ่านเพิ่มเติม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโครงการส่งเสริมการอ่าน อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโครงการส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ให้การสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม

ซี.ซี.เอฟ. ร่วมสร้างอนาคตให้น้อง

วันที่ 21 มิถุนายน 2550 ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มอบสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์น้ำดื่ม รวมมูลค่า 14,853,493 บาท ให้เด็กในโครงการ "ร่วมสร้างอนาคตให้น้อง"

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก