ข่าวประชาสัมพันธ์

สานต่อที่พ่อทำ

สานต่อที่พ่อทำ

                     เนื่องด้วย ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ในเครือ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จัดงาน “สานต่อที่พ่อทำ” ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอด 70 ปีที่ครองราชย์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการประกอบคุณงามความดีเพื่อให้ชาติบ้านเมือง สังคม ชุมชน และปวงชนมีความเป็นผู้ที่ดีขึ้น และยึดมั่นในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย 

                     ภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิและองค์กรต่างๆ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยงานจะจัดขึ้นระว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2563 บริเวณพื้นที่โซน M1 และ M Hall ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก

 

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก