ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงแขกเกี่ยวข้าวชาว ซี.ซี.เอฟ. รอยยิ้มหลังวิกฤตน้ำท่วมใหญ่

 ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหน ขอแค่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น “ลงแขกเกี่ยวข้าว” เป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้แผนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่โครงการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ในพื้นที่  4 จังหวัด ได้แก่ คือ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ที่สร้างกำลังใจและส่งเสริมเกษตรกรให้มีผลผลิตบนที่นาของตัวเอง

สถานการณ์น้ำท่วมหนักในปีที่ผ่านมา พื้นที่  4 จังหวัด ได้แก่ คือ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญและมุกดาหาร มีผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน ทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้เข้าให้การช่วยเหลือครอบครัวเด็ก ซี.ซี.เอฟ. โดยมอบถุงยังชีพครัวเรือน และของใช้จำเป็น อุปกรณ์การเรียน การสร้างแหล่งอาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ จัดให้มีการอบรมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ

กิจกรรมสร้างกำลังใจให้กันในวันที่ทุกคนต้องเจอกับปัญหา มีให้เห็นอยู่เสมอในครอบครัวมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ล่าสุด โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในที่นาของผู้ปกครองเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จำนวน 173 ครอบครัว เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2563

โดยก่อนหน้านี้ทางโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ได้จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิ 105 นำไปมอบให้กับแต่ละครอบครัว เป็นจำนวนครอบครัวละ 1 กระสอบ สามารถนำไปปักดำในพื้นที่นาได้มากถึง 3 ไร่ ซึ่งจะได้ผลผลิตข้าวได้เฉลี่ยไร่ละ 35 กระสอบ ส่วนบางครอบครัวที่ทำนาหว่าน สามารถนำพันธุ์ข้าวที่มอบให้นี้ไปสร้างผลผลิตได้ประมาณ 1 ไร่ โดยที่ผู้ปกครองเด็กสามารถนำผลผลิตไปขยายพันธุ์ปลูกในฤดูกาลต่อไป

ในครั้งนี้เป็นการร่วมกันลงมือเก็บเกี่ยวข้าวหลังจากใช้เวลามาสักระยะหลังการปักดำ และ ทำนาหว่านกันไป บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและสองมือที่น้อง ๆ ผู้ปกครอง และคนในชุมชนได้ช่วยกันสร้างงาน ซึ่งเป็นการฟื้นฟูอาชีพ ที่ทำกินและแหล่งอาหารให้แต่ละครอบครัว 

การดำเนินการภายใต้แผนงานการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู ใน 4 จังหวัด การฟื้นฟูและสร้างแหล่งอาหาร การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ การอบรมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก