เด็กของเรา

ประภัสสร รอดประสิทธิ์

สกลนคร

เยาวสตรีดีเด่น ปี 2554

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศิต อร่ามศรี

สกลนคร

วิศวกรภาคสนาม บริษัท Pacific Rim Rich Group

อ่านเพิ่มเติม

ทิพวรรณ ดวงราษี

มุกดาหาร

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปิยะเวช

อ่านเพิ่มเติม

สุชาติ แสนวงศ์

เชียงใหม่

นักวิชาการสาธารณสุข ฝ่ายสุขาภิบาลโรงพยาบาลแม่อาย

อ่านเพิ่มเติม

สุภาภรณ์ หอมจันทร์

ศรีสะเกษ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านเพิ่มเติม

นาท วงสาสาย

น่าน

เจ้่าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต.สวก จ.น่าน

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก