เด็กของเรา

ประยงค์รัตน์ หมื่นชนะ

หนองบัวลำภู

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

จันทร์เพ็ญ สีหาพล

หนองคาย

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อบต. บ้านฝาง จ.หนองคาย

อ่านเพิ่มเติม

พิสิทธิ์ ปัททุม

มุกดาหาร

วิศวกรระดับ 2 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล

อ่านเพิ่มเติม

สยาม มายอด

อุดรธานี

ครู โรงเรียนบ้านวังคางฮูง จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

อริยวัตณ์ จันแดง

อุบลราชธานี

ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม

วราพร พิทักษ์กุล

หนองคาย

พยาบาล โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก