เด็กของเรา

นรินทร์ทิพย์ แสนลังค์

นครพนม

ชนะเลิศการคัดลายมือ ระดับชั้น ป.6

อ่านเพิ่มเติม

สุภาภรณ์ สังข์ทอง

ขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

อ่านเพิ่มเติม

จันทร์จิรา อรรคฮาต

ขอนแก่น

เหรียญทอง วิ่ง 4X100 เมตร หญิงอายุไม่เกิน 11 ปี

อ่านเพิ่มเติม

วไลญัฐ ขัติเวียง

เชียงใหม่

เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ปี 2554

อ่านเพิ่มเติม

นงนุช ทิวานัน

น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม

นันทวัฒน์ โนกุญชร

น่าน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก