วันเกิดท่านปีนี้...โอกาสดีในการให้ชีวิต ให้อนาคตเด็กที่ขาดโอกาสนับหมื่น

                    วันเกิดเป็นอีกวันสำคัญที่หลาย ๆ ท่านใช้เป็นช่วงเวลาในการแบ่งปันความรัก ความสุขกับคนในครอบครัว มิตรสหาย และส่งต่อความสุข ด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดโอกาส ครั้งนี้ มูลนิธิฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรัก ความสุข และความเมตตาของท่าน จะถูกส่งผ่านให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในความดูแล ของมูลนิธิฯ อีกครั้ง โดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสและอาจเสี่ยงจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา วิกฤติโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ความยากจนซ้ำซ้อน ทั้งยากจนเฉียบพลัน ถาวร และแม้ไม่มีข้ออ้างโรคระบาด การเก็บรวบรวม ข้อมูลของ กสศ. พบเด็กไทยหลุดออกจากระบบการศึกษามากกว่า 500,000 คน ขณะที่โควิด-19 ได้ซ้ำเติมให้นักเรียนยากจนกว่า 43,060 คน ไม่สามารถกลับเข้ามาในระบบการศึกษาในปีนี้ได้อีก... อ่านต่อ

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก