“วันเกิด” เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมาย นอกจากความสุขกายสุขใจที่ได้รับ จากคนในครอบครัวและมิตรสหายแล้ว ท่านยังสามารถสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่เพื่อเสริมสิริมงคลให้ตนเองได้ด้วยการมอบอนาคตด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล


น้องสุทิชา สู้เพื่อขอให้ได้เรียนต่อ

โรงเรียนมัธยมอยู่ไกลจากบ้านไปอีกหลายสิบกิโลเมตร ทำให้ครอบครัวที่มีรายได้หลักจากการทำนาปีละ 1 ครั้ง ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง ค่าอาหารและค่าอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ ได้ ดังนั้น โอกาสเดียวที่น้องสุทิชาจะได้เรียนต่อ คือ เข้าโครงการนักเรียนบ้านไกล ซึ่งน้องสุทิชาที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ต้องแยกจาก พ่อแม่ ด้วยวัยเพียง 12 ปี และเพราะความบกพร่องนี้ แลกด้วยการน้องสุทิชาซึ่งอ่านเขียนหนังสือไม่คล่อง และสอบตกวิชาภาษาไทยในวัยประถมศึกษา

มุ่งมั่น ฝึกฝน จนพัฒนาตนเอง

ด้วยความหมั่นเพียรและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและการที่มีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วาดภาพ เล่นกีฬา ทำให้น้องสุทิชาค้นพบตนเองว่าชอบวาดภาพระบายสี ผลจากความตั้งใจฝึกฝนวาดรูประบายสี นอกจากจะทำให้น้องสุทิชาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผลการเรียนดีขึ้นจากที่เคยสอบในวัยประถม สามารถสอบได้เกรด 4 วิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3


แม้ในวันนี้ที่น้องสุทิชายังพยายามต่อสู้กับขีดจำกัดของตัวเองอย่างเต็มกำลัง แต่หนทางที่เขาจะได้เรียนต่อยังคงห่างไกลออกไป เพราะอุปสรรคสำคัญที่ไม่อาจจะก้าวข้ามด้วยตัวเขาเองได้ นั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ ขอความเมตตาท่าน โปรดหนุนนำให้เด็กด้อยโอกาสได้เรียนจนสำเร็จการศึกษาดั่งหวัง “ออมบุญ” วันเกิดสะสมบุญตามกำลัง สนับสนุน “กองทุนการศึกษา” มอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส