“วันเกิด” วันดีปีนี้ขอท่านมีความสุขในทุกวัน

 

        “วันเกิด”  เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมาย นอกจากความสุขกาย สุขใจ ที่คนในครอบครัวและมิตรสหายมอบให้ วันดี ๆ ในปีนี้ของท่าน   ยังสามารถส่งต่ออนาคตให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสได้เติบโตอย่างมั่นคงในเส้นทางการศึกษาได้ น้องสุทิธา สู้เพื่อขอให้ได้เรียนต่อ โรงเรียนมัธยมอยู่ไกลจากบ้านไปอีกหลายสิบกิโลเมตร ทำให้ครอบครัวที่มีรายได้หลักจากการทำนาปีละ 1 ครั้ง ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง ค่าอาหารและค่าอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ ได้  ดังนั้น โอกาสเดียวที่น้องสุทิธาจะได้เรียนต่อ คือ เข้าโครงการนักเรียนบ้านไกล  แต่ต้องแลกกับน้องสุทิธาที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ต้องแยกจาก พ่อแม่ ด้วยวัยเพียง 12 ปี เพราะมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้  ทำให้น้องสุทิธาอ่านและเขียนหนังสือไม่คล่อง และสอบตกวิชาภาษาไทยในวัยประถมศึกษา แต่ด้วยความหมั่นเพียรและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและการที่มีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วาดภาพ เล่นกีฬา ทำให้น้องสุทิธาค้นพบตนเองว่าชอบวาดภาพระบายสี อ่านต่อ

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก