บริจาคช่วยชุมชน ฝ่าวิกฤติโควิด-19 วันนี้ เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” สำหรับผู้ป่วยต่างจังหวัด

บริจาคช่วยชุมชน ฝ่าวิกฤติโควิด-19 วันนี้

เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชน” สำหรับผู้ป่วยต่างจังหวัด
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและครอบครัวด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ

กรุงเทพฯ และ หัวเมืองใหญ่ไม่มีงาน  มุ่งหน้ากลับบ้าน เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างจังหวัด

จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อกันในกลุ่มผู้ใกล้ชิด ครอบครัวและแพร่ระบาดไปในชุนชน เรื่องเร่งด่วนในตอนนี้ที่ต้องทำเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดคือการ จัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชน” ค่ะ เพื่อดูแลผู้ป่วยตกค้างที่อยู่ที่บ้าน แยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัวและคนใกล้ชิด ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม

ป่วยน้อย พักคอยการรักษา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ และหน่วยงานภาคีอาสา เร่งจัดตั้ง 30 “ศูนย์พักคอยชุมชน”

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ ได้เร่งระดมสรรพกำลังและผสานภาคีเครือข่ายเพื่อให้สามารถจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชน” เพื่อให้การดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย (ระดับสีเขียวแก่หรือสีเขียวอ่อน) ที่ไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้าน ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมทั้งสุขภาวะและสุขอนามัย และเพื่อการส่งต่อโรงพยาบาลในกรณีที่มีอาการรุนแรงขึ้น โดย ทั้ง 30 ศูนย์ฯ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 2,400 เตียง โดยทุกศูนย์ฯ จะเน้นการเชื่อมโยงงานกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อติดตามดูแลใกล้ชิด  จ่ายยารักษาอาการ  จัดอาหาร 3 มื้อ

ชุมชนห่างไกล ช่วยกันคนละมือ คนละไม้ แม้ความตั้งใจดี แต่อุปกรณ์ที่มียังขาดอีกมาก

ขณะนี้ในหลายๆ ชุมชนได้เริ่มต้นจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นบ้างแล้ว พบว่ายังขาดอีกมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จึงได้อาสาขอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงส่งต่อความหวังและการสนับสนุนจากท่านให้ถึงมือกลุ่มชุมชน ภาคี และชาวบ้านที่มีความตั้งใจสูงนี้โดยเร็วที่สุด โดยท่านสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวบุญนี้แก่เพื่อนสนิท ญาติพี่น้องที่มีจิตเมตตาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน

โปรดช่วยชุมชนฝ่าวิกฤติโควิด-19 ร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชน” สำหรับผู้ป่วยในชุมชนต่างจังหวัด ผ่าน 3 ช่องทาง

           1.  บริจาคผ่านบัตรเครดิต 

           

           2.  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 053-2-05681-9
                ชื่อบัญชี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

           3. บริจาคผ่าน Mobile Banking Application

               ขั้นตอนการใช้งานเปิด Application ของธนาคารสแกน QR Code

               (สแกนได้ด้วยแอพของทุกธนาคารระบุจำนวนเงิน ที่ท่านร่วมบริจาคโครงการ "ศูนย์พักคอยชุมชน" โดยที่ยอดเงินบริจาคแจ้งไปยังสรรพากรโดยตรง เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี)

          

          แจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาค พร้อมระบุ CI
          (มูลนิธิฯ ขออนุญาตออกใบเสร็จสำหรับการบริจาคจำนวน 100 บาทขึ้นไป)

          Email : ccfthai@ccfthai.or.th
          Line ID : @thaiccf

          Facebook : thaiccf
          โทรสาร 02-747-2620

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก