ข่าวประชาสัมพันธ์

จากคลังอาหารที่บ้าน ต่อยอดสู่การสร้างรายได้

นายวัชระ โชคถาวรกิจ คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของเด็กชายอัศวิน เด็กในอุปการะของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ สนง. โครงการ จ. เชียงราย พื้นที่การทำงานตำบลแม่สลองใน หมู่บ้านห้วยโย หนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จของการต่อยอดโครงการคลังอาหารในครัวเรือน

บ้านของน้องอัศวินถูกไฟไหม้บ้านเสียหายหนักมากจนสองพ่อ-ลูกไม่เหลืออะไรเลย แต่หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่าย รวมถึง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน เครื่องครัว ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงได้มอบไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 6 ตัว และกล้าพันธุ์ผักสวนครัว อาทิ กล้าพริก มะเขือ กระหล่ำ คะน้าเพื่อใช้สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยที่บ้านเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ถึงวันนี้คุณพ่อวัชระต่อยอด ลืมตาอ้าปาก สร้างอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้แล้วอย่างน่าชื่นชม

จากขี้ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงไก่จำนวนมากทั้งของตนเองและเพื่อนบ้าน คุณพ่อวัชระ ได้มีแนวคิดนำมาเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้สำหรับแปลงผักเล็ก ๆ ที่บ้าน และเมื่อไก่มีการขยายพันธุ์มากขึ้น จำนวนขี้ไก่ก็มากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับในชุมชนมีเปลือกเมล็ดกาแฟที่ชาวบ้านนำมาทิ้งไว้ข้างทางจำนวนมาก ทำให้คุณพ่อวัชระเกิดแนวคิดในการใช้ขี้ไก่  มูลสัตว์ และเปลือกเม็ดกาแฟผสมเป็นปุ๋ยหมัก

ประสบการณ์ความรู้ส่วนตนเองที่สะสมจากการไปรับจ้างทำสวนมานาน ผสมผสานจากนายจ้างที่จบเกษตรจากแม่โจ้ได้เคยสอนวิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์มาก่อน คุณพ่อวัชระจึงนำความรู้นี้มาทดลองทำปุ๋ยหมักจากวัสดุที่หาได้ในชุมชนต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันได้สูตรปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่เป็นสูตรของเองแล้ว

“ระยะแรกเอาไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้านใช้ บางคนก็ใช้ บางคนก็ไม่รับ ไม่กล้าใช้ จนกระทั่งเองผมเองได้ทดลองกับแปลงผักของตนก่อนและได้ผลดี ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี ชาวบ้านและคนในชุมชนก็เริ่มสนใจและเริ่มมาใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ของผมครับ” คุณพ่อวัชระกล่าวอย่างภูมิใจ พร้อมกับได้แจ้งว่า ตอนนี้มียอดการสั่งซื้อ สั่งจองปุ๋ยหมักอินทรีย์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

คุณพ่อวัชระ ได้แบ่งปันอย่างไม่หวงความรู้ถึงส่วนผสมปุ๋ยหมักว่า “นำเอาขี้ไก่ ขี้หมู เปลือกเมล็ดกาแฟ ใบไหม้ ที่เก็บได้ตามชุมชนและEM ผสมและหมัก ให้เข้ากันครับ หมั่นกลับและข้นให้เข้ากัน”

คุณพ่อวัชระมีความฝันที่อยากเป็นผู้ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายในชุมชนและต่างชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว แต่การทำจำนวนมาก ๆ ต้องใช้ปัจจัยในการลงทุนสูง การหมุนเวียนทุน และสถานที่ในการหมักปุ๋ย เพราะทุกวันนี้ยังต้องใช้ที่ของหมู่บ้านในการเก็บและแบ่งปุ๋ยให้กับหมู่บ้าน ความฝันนั้นจึงยังทำได้เพียงทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้ในครอบครัวตนเอง และเหลือแบ่งขายให้คนในชุมชนเฉลี่ยประมาณ 30 กระสอบ/เดือน ในราคากระสอบละ 250 บาท(1 กระสอบ = 45กิโลกรัม)

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ จะโรงเรียน เปิด หรือ โรงเรียน ปิด อยู่บ้าน เด็ก ๆ ต้องได้ทานอาหารเช้า

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก