ศูนย์พักคอยต่างจังหวัด ขาดแคลนมากที่สุด

จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดแพร่กระจายหนัก ต่างจังหวัดเด็กติดเชื้อรายวันมากเกือบ 2,000 ราย ผู้ใหญ่ติดเชื้อรายวันอีกกว่า 10,000 คน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ รวมพลังภาคีเครือข่าย และอาสาสมัคร เร่งจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชน” แล้ว 31 ศูนย์ 2,400 เตียงใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยอาการน้อย (กลุ่มผู้ป่วยอาการสีเขียว) และไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าพักแล้วกว่า 2,000 คน

อุปกรณ์ไม่ครบ เครื่องมือทางการแพทย์ไม่พอ มีน้อย เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในศูนย์พักคอยตัองการความช่วยเหลือด่วน ขอท่านได้โปรดสนับสนุนให้ศูนย์พักคอยทั้ง 31 ศูนย์นี้ ที่จัดตั้งขึ้นด้วยแรงกายและแรงใจของคนในชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปได้ โปรดบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยวันนี้ หรือได้โปรดแบ่งปันข่าวสาร เพื่อให้การช่วยเหลือรวดเร็วขึ้น

ร่วมบริจาคสมทมช่วยเหลือศูนย์พักคอยที่ขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์

1.  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 053-2-05681-9
    ชื่อบัญชี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

2.  บริจาคผ่าน Mobile Banking Application

    ขั้นตอนการใช้งานเปิด Application ของธนาคารสแกน QR Code

    (สแกนได้ด้วยแอพของทุกธนาคารระบุจำนวนเงิน ที่ท่านร่วมบริจาคโครงการศูนย์พักคอยต่างจังหวัด ขาดแคลนมากที่สุด โดยที่ยอดเงินบริจาคแจ้งไปยังสรรพากรโดยตรง เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี)

   

    แจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาค พร้อมระบุ GC CI
    (มูลนิธิฯ ขออนุญาตออกใบเสร็จสำหรับการบริจาคจำนวน 100 บาทขึ้นไป)

     Email : ccfthai@ccfthai.or.th
     Line ID : @thaiccf
     Facebook : thaiccf
     โทรสาร 02-747-2620

3.  บริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ผ่านเครดิต

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก