ต่อบุญต่ออายุการศึกษา ชวนส่งมอบของขวัญล้ำค่าใน “วันเด็ก”

โตขึ้นอยากเป็นอะไร?

คำถามที่เด็กเกือบทุกคนมักจะได้รับอยู่เสมอจากผู้ใหญ่และคุณครู

คำตอบที่ได้แตกต่างกันไปตามแต่จินตนาการของเด็กแต่ละคน

ในความเป็นจริงนั้นจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรู้ สำหรับเด็กด้อยโอกาสแล้ว

“สิ่งที่อยากจะเป็น” กับ “สิ่งที่เกิดขึ้น” ช่างไกลเกินจริง

เด็กด้อยโอกาสขอเพียงได้เรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้ต่อยอดสร้างอนาคตให้ตัวเองและครอบครัว

แต่ในความเป็นจริง มีไม่น้อยที่ไม่ “ไปต่อ” ไม่ได้ เพียงเพราะขาดเงินทุนสนับสนุน

วันเด็ก 2564 ร่วมสร้างอนาคตการศึกษาที่ดีให้เด็กด้อยโอกาส

 ช่วยกันเปิดทางแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ทักษะติดตัวเพียงพอที่จะพาตัวเองเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศได้ในอนาคต

 ร่วมต่ออายุการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส ผ่าน 3 ช่องทาง

  1. บริจาคผ่านบัตรเครดิต Click 

    2. บริจาคผ่าน Mobile Banking Application

 

 

ขั้นตอนการใช้งาน

เปิด Application ของธนาคาร
แสกน QR Code *แสกนได้ด้วยแอพของทุกธนาคาร
ระบุจำนวนเงิน ที่ท่านร่วมบริจาคต่ออายุการเรียน

   √   9,000 บาท เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก 2 คน 1 ปี
   √   4,500 บาท เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก 1 คน 1 ปี
   √   2,250 บาท เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก 1 คน 1 ภาคการศึกษา
   √   375 บาท ทุก ๆ  เดือนเป็นการศึกษาเด็ก 1 คน
   √   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้านการศึกษาเด็ก ๆ โปรดระบุ .................บาท

 

3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงศรี 116-1-02597-6

ชื่อบัญชี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน 
 

แจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาคมาที่ Email: ccfthai@ccfthai.or.th
หรือ Line ID: @thaiCCF หรือ โทร.02-747-2600, 089-029-2093

 

 

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก