ข่าวประชาสัมพันธ์

‘ล้างมือทุกวัน’ ป้องกันโรคติดเชื้อ

จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ จังหวัดนครพนม และ อุบลราชธานี เป็น 2 แห่งจากหลาย ๆ พื้นที่กิจกรรมที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เข้าไปส่งมอบความรู้ และสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ล้างมือถูกวิธี ดีอย่างไร

ในช่วงเวลาที่น้อง ๆ  โรงเรียนบ้านโพนบก จังหวัดนครพนม ได้ร่วมกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แต่ก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอหัวใจสำคัญที่ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ

การฝึกล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยการทำท่าทางประกอบจังหวะเพลง รวมถึงสร้างการตระหนักถึงการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ได้ด้วย การสวมหน้ากากอนามัย  การล้างมือ  การเว้นระยะห่าง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ พร้อมเสนอแนะถึงการความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง”  โดยมีน้อง ๆ 82 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อย่าลืมล้างมือทุกวัน

"อย่าลืมล้างมือทุกวัน และดูแลสุขภาพกันนะคะ" โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลอำเภอสิรินธร  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สุขบัญญัติ 10 ประการและการล้างมือ (New  normal) ที่โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ และโรงเรียน ตชด แก่งศรีโคตร  อำเภอสิรินธร

เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ สุขบัญญัติ 10 ประการ วิธีการป้องโรคไวรัสโควิด 19  รวมถึงวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน  และสาธิตการล้างมือที่ถูกวิธี

ทั้งการรู้วิธีป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่าย สะดวก และสร้างความมั่นใจได้มากที่สุดคือ “การล้างมือ” ด้วยกิจกรรม “Clean hand”

ล้างมือถูกวิธี ดีอย่างไร

ในช่วงเวลาที่น้อง ๆ  โรงเรียนบ้านโพนบก จังหวัดนครพนม ได้ร่วมกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แต่ก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอหัวใจสำคัญที่ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ

ทั้งการรู้วิธีป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่าย สะดวก และสร้างความมั่นใจได้มากที่สุดคือ “การล้างมือ” ด้วยกิจกรรม “Clean hand”

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก