เรื่องเล่าจาก CCF

กรณิศก่อสร้าง สร้างชีวิตใหม่ สร้างบ้านในฝันให้เด็กยากไร้

บ้านหลังเก่าของ เด็กชายสุริยา ลอยดา

บ้าน ย่อมเป็นรากฐานสำคัญให้กับชีวิตและครอบครัว แต่หากบ้านที่อยู่มีสภาพไม่มั่นคงทรุดโทรมอันเนื่องมาจากพื้นฐานของความยากไร้ คนในบ้านย่อมใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากหรือบางครั้งอาจนำมาสู่ความไม่ปลอดภัยของคนในบ้านต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ แล้วชีวิตของเด็กน้อยที่อยู่ในบ้านล่ะจะก้าวเดินต่อไปสู่อนาคตข้างหน้าอย่างมั่นคงได้อย่างไร?

เมื่อยังมีเด็กน้อยในอีกหลายครอบครัวที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ในบ้านที่ไม่มั่นคงดังกล่าว หลายคนได้มองเห็นความจำเป็นและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเขา หนึ่งในนั้น คือ บริษัทกรณิศ ก่อสร้าง จำกัด ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงอยู่

ดังเช่น ด.ช.สุริยา ลอยดา เด็กนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านธาตุ จ.ชัยภูมิ อาศัยอยู่กับครอบครัวที่ยากไร้มีรายได้น้อย บ้านหลังเดิมอยู่ในสภาพทรุดโทรม หลังคามุงด้วยสังกะสีที่มีแต่รอยรั่ว ฝาบ้านเพียงทำจากไม้ไผ่เป็นซี่มาตีเรียงกัน ไม่อาจช่วยป้องกันแดดร้อน ลมหนาว หรือพายุฝน ในฤดูต่างๆ ได้สักเท่าไหร่ หรือ ด.ช.เอกพล ภิญโญโชค เด็กนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา จ.ชัยภูมิ พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เล็ก อาศัยอยู่กับตายายสูงอายุและพี่สาว โดยที่พ่อแม่ไม่เคยส่งเสียใดๆกลับมาเลย บ้านที่อยู่มีสภาพทรุดโทรม หลังคามุงด้วยสังกะสีที่มีแต่รอยรั่ว ฝาบ้านเพียงทำด้วยสังกะสีเก่าๆ หรืออีกคนหนึ่งคือ ด.ญ.ดารารัตน์ มนัสไธสงค์ เด็กนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา จ.ชัยภูมิ อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีสภาพบ้านทรุดโทรมไม่ต่างกัน

สำหรับเด็กทั้ง 3 ครอบครัวนี้ บริษัทกรณิศ ก่อสร้าง จำกัด ได้อาสาเข้ามาช่วยเหลือโดยออกแบบและทำการก่อสร้างบ้านและห้องน้ำหลังใหม่ที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยให้ครอบครัวละ 1 หลัง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู รวมถึงผู้นำชุมชนคนอื่นๆ พร้อมยังมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กทั้ง 3 คนอีกด้วย และนอกจากนี้แล้วบริษัทยังมีแผนที่จะมอบบ้านหลังใหม่ให้กับเด็กยากไร้ทั้งในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และจังหวัดอื่นๆ ต่อไปผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา


บ้านหลังเก่าของ เด็กชายเอกพล ภิญโญโชค
จากน้ำใจ...ผู้ใหญ่ใจดี


บ้านหลังเก่าของ เด็กหญิงดารารัตน์ มนัสไธสงค์


ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

"ขอบคุณ บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ที่ได้มองเห็นปัญหาของเด็กยากจนและช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างตรงจุด" กำนัน ต.ธาตุทอง จ.ชัยภูมิ กล่าวในนามตัวแทนของชุมชน

"ดีใจที่มีบ้านดีๆให้หลานได้อยู่ และหลานยังได้ทุนการศึกษา ตื้นตันใจไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีวันนี้" คุณตาของเอกพล กล่าวทั้งน้ำตา

"บ้านไม่เหมือนเดิมแล้ว ประตูปิดเปิดดีกว่าเดิมไม่เหมือนประตูเก่าที่แค่ทำจากไม้ไผ่" แม่ของสุริยา ยิ้มกว้างด้วยความดีใจในบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2559

เมื่อมีรากฐานคือบ้านที่มั่นคง ย่อมเป็นพลังหนุนเสริมให้กับครอบครัวและเด็กน้อยเหล่านี้ก้าวเดินต่อไปสู่หนทางข้างหน้าอย่างสดใสมั่นคงได้ ต้องขอบคุณ บริษัทกรณิศ ก่อสร้าง จำกัด อีกครั้งที่สร้างชีวิตใหม่ด้วยการสร้างบ้านในฝันให้กับเด็กที่ยากไร้

คุณเองก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ให้เด็กที่ยากไร้ได้เช่นกัน

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ กองบุญกู้วิกฤติ เพื่อชีวิตเด็กยากไร้

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก