ข่าวประชาสัมพันธ์

เยาวชนคนรุ่นใหม่ "สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม" จ.แพร่

เยาวชนคนรุ่นใหม่
"สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม" จ.แพร่

"พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ สร้างโอกาสและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์"

สิทธิเด็กที่ควรรู้

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพื้นที่การทำงาน จ.แพร่ จัดอบรมค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ ณ วัดสัมฤทธิบุญ อ.ลอง จ.แพร่ โดยทีมวิทยากรจากกลุ่มกระบวนการเรียนรู้เรือนเพาะชำ มาร่วมพัฒนาศักยภาพน้อง ๆ แกนนำผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างความมั่นใจ การแสดงออก พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้เยาวชนแกนนำ จำนวน 50 คน ใน 3 ฐานการเรียนรู้ คือ ฐานกู้ระเบิด ฐานพลังเคลื่อนพลังลอย ฐานไข่น้อยลอยฟ้า เพื่อน้อง ๆ ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักความสามัคคีและฝึกการวางแผน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกันตามฐานการเรียนรู้อีกด้วย

"น้องน้ำ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสลก เขตบริการบ้านสบ ป้าเล่าว่า "ผมรู้สึกดีใจครับที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตอนที่ผมอยู่ที่โรงเรียนผมทำหลายกิจกรรมและได้มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียน ผมชอบทำเพราะสนุกและได้รับความความรู้หลายอย่าง วันนี้ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและช่วยน้อง ๆ ซี.ซี.เอฟ. ในพื้นที่ จ.แพร่ทำกิจกรรมครับ"

สิทธิเด็กที่ควรรู้

สิทธิเด็กที่ควรรู้

"กิจกรรมนี้ช่วยสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ อย่างไม่จบสิ้น ขอบคุณทีมวิทยากร คุณครู และผู้ปกครองเด็ก ๆ ด้วยครับ" เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กล่าวทิ้งท้าย

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก