ข่าวประชาสัมพันธ์

"คอปเปอร์ไวร์ด" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ "ความสุขให้น้องๆ ได้มีรอยยิ้มตลอดไป"

"คอปเปอร์ไวร์ด" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ "ความสุขให้น้องๆ ได้มีรอยยิ้มตลอดไป"

เพียงซื้อสินค้า Nomad (ราคาปกติ) 1 ชิ้น เท่ากับได้ร่วมบริจาค 100 บาท
ให้กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สามารถซื้อสินค้า Nomad ได้ที่ร้าน iStudio by copperwired, U-Store by copperwired สาขาใกล้บ้านคุณ

 
#NomadxCCF #BeTogether

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก