เรื่องเล่าจาก CCF

ตลาดนัดแบ่งปันความรู้ (Share Show Shop)

ความรู้นอกห้องเรียน ให้คุณค่าและให้ประสบการณ์ตรงได้ดีกว่าการนั่งจดนั่งเขียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เมื่อได้เรียนรู้แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ก็จะได้แค่ความรู้ ไม่นานก็จะลืมเลือน แต่หากได้ลงมือทำ ก็จะได้ทั้งประสบการณ์ การวางแผนและการแก้ปัญหา ติดตัวไปตลอด       

"ตลาดนัดแบ่งปันความรู้ (Share Show Shop)" นิทรรศการเพื่อเด็กและเยาวชน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ สวนสุขภาพ จ.พะเยา เป็นพื้นที่ในการแสดงความรู้ความสามารถของตนเองในทางสร้างสรรค์ ซึ่งได้ความร่วมมือจาก โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดพะเยา โรงเรียนภาคี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่ร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ทักษะอาชีพ ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภายในงานเด็กๆ ต่างสนุกสนานที่ได้เผยแพร่และอธิบายผลงานจากความสามารถของตัวเองให้ผู้สนใจฟัง เด็กนักเรียน และผู้ใหญ่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกัน เช่น การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิค (Hydroponic) การนวดแผนไทย การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร การปลูกผักในตะกร้า การทำจักรสาน การคหกรรม หลากหลายทักษะอาชีพที่เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการทำจนเกิดความชำนาญ สามารถบอกต่อหรือถ่ายทอดได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้ใหญ่ใจดี ก็เดินจับจ่ายซื้อของ สนับสนุนเด็กๆ อีกด้วย

ความสำเร็จของกิจกรรมนี้ไม่ใช่เพียงการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ แต่การที่เด็กๆ ได้แสดงผลงานของพวกเขาจากการลงมือทำเอง นั้นจะสร้างกำลังใจให้กับเด็กๆ และผู้เข้าชมงานที่สนใจได้มีแรงบันดาลใจในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง จนกลายเป็นสินค้า ขยายสู่อาชีพ...

ศุภาพิชญ์  สงคำ
หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จ.พะเยา
19 กรกฏาคม 2559

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก