ข่าวประชาสัมพันธ์

“ดีใจมากที่มีศูนย์ฯ รับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19” คำยินดีจากผู้ป่วยใน “ศูนย์พักคอยชุมชน”

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ยังคงเดินหน้าไม่หยุดกับการทำงานร่วมกับภาคีเพื่อสร้าง “ศูนย์พักคอยชุมชน” เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และยังเป็นการแยกตัวผู้ป่วยจากครอบครัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่เด็กด้วย

น้องปูเป้ หนึ่งในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ ศูนย์พักคอย รพ.สนามหอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกลลาสวิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ ซึ่ง โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับภาคีจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เล่าให้ฟังว่า “ติดโควิดมาจากสามีที่ไปทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร พยายามติดต่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ไม่มีเตียงว่างเลย ดีใจมากที่ในชุมชนมีศูนย์ดูแลคนติดเชื้อโควิด เพราะเตียงที่โรงพยาบาลก็ไม่เพียงพอ ในศูนย์ฯ แห่งนี้ยังมีเด็ก ๆ ที่ติดโควิดจากพ่อและแม่อีกหลายคนด้วย การดูแลที่ศูนย์ฯ มีทั้งการจัดยารักษา มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามอาการ มีของใช้ส่วนตัวสำหรับคนป่วยที่เข้าพักรักษาตัว แล้วยังช่วยดูแลเรื่องอาหารครบทั้ง 3 มื้อด้วยค่ะ ตอนนี้อาการดีขึ้นมาก ไม่รู้สึกมีไข้ และสามารถรับรส รับกลิ่นได้เกือบเป็นปกติแล้วค่ะ”

สำหรับ ศูนย์พักคอย รพ.สนามหอประชุมไกรลาสอุทิศ รร.ชุมชนไกรลาสวิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดเข้าพักรักษาตัวแล้ว 92 ราย (เดือนสิงหาคม)

นอกเหนือจากศูนย์พักคอย รพ.สนามหอประชุมไกรลาสอุทิศ รร.ชุมชนไกรลาสวิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ แล้ว สำหรับในภาคเหนือซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ร่วมกับภาคีดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พักคอย 8 แห่ง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยอุ้มผาง จ.ตาก ศูนย์พักคอย ต.เทอดไทย จ.เชียงราย ศูนย์พักคอย อบต.นาเกียน (รพ.สต.นาเกียน) จ.เชียงใหม่ รพ.สนามแห่งที่ 3 วัดภูเก็ต จ.น่าน ศูนย์พักคอยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 อ.เชียงคำ จ.พะเยา ศูนย์พักคอยบ้านพักข้าราชการ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่ ศูนย์พักคอยหอประชุมไกรลาสอุทิศ รร.ชุมชนไกรลาสวิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ ทั้งหมดได้เปิดรับผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 664 ราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-21 สิงหาคม 2564)

เจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดพะเยา ให้ข้อมูลว่า “มูลนิธิฯ ได้ผสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลอำเภอเชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ และอำเภอเชียงคำ ร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยขึ้น นับตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ฯ ได้มีผู้ป่วยได้รับเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่ศูนย์พักคอยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 อ.เชียงคำ รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ราย นอกจากการร่วมจัดตั้งศูนย์ฯ แล้ว ทางมูลนิธิฯ ยังได้มีการสนับสนุนปัจจัยจำเป็นต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงการมอบของใช้ส่วนตัวจำเป็นสำหรับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมือยาง ผงซักฟอก สบู่อาบน้ำ ยาสีฟัน แปรงฟัน แชมพู รวมไปถึงการสนับสนุนน้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้งด้วย”

นอกจากการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชนแล้ว โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดพะเยา ยังได้กระจายความช่วยเหลือมอบสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและเข้ามากักตัวเองในหมู่บ้าน พื้นที่ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ รวมอีก 16 ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในภาวะวิกฤติ

ทั้งนี้  โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดพะเยา ยังได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน อีก 1 ศูนย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว โดยมีเตียงรองรับ จำนวน 26 เตียง

ด้านการทำงานของ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงราย ที่ ศูนย์พักคอย ต.เทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงจึงเร่งดำเนินการหาที่พัก ต่อเติมอาคารพื้นที่ว่าง ซึ่งยังขาดแคลนเรื่องสาธารณูปโภค ห้องน้ำต่าง ๆ อีกทั้งแต่ละหมู่บ้านก็เร่งจัดหาสถานที่เพื่อรองรับญาติพี่น้องที่จะเดินทางกลับบ้าน ในขณะที่ทีมแพทย์ ก็ได้ทำงานเชิงรุก โดยลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเพื่อตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ไปทำงานต่างหมู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วย

"ศูนย์พักคอยชุมชน" โดย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ และภาคีเครือข่าย จะยังคงดำเนินงานต่อไปเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับการดูแลรักษาให้มากที่สุด ร่วมสู้ไปด้วยกันเพื่อยุติวิกฤติโควิด-19

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ ศูนย์พักคอยต่างจังหวัด ขาดแคลนมากที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก