ข่าวประชาสัมพันธ์

“มิตรปันสุข” ช่วยเด็กไทยท้องอิ่ม – ยิ้มสู้โควิด 19

โครงการมิตรปันสุข ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ ส่งมอบถุงยังชีพ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในความดูแล มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 กว่า 6,800 ครอบครัว

กลุ่มมิตรผล ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ นำโดย นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน สานต่อ “โครงการมิตรปันสุข” ได้ส่งมอบถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้กับเด็กและเยาวชนในความดูแลของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ โดย ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปให้กับเยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและขาดรายได้จากวิกฤติโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และอีก 6 จังหวัดในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ขอนแก่น เลย อำนาจเจริญ ยโสธร และตาก รวมกว่า 6,800 ครอบครัว

น้ำใจที่กองทุนมิตรผล - บ้านปูฯ มอบให้ในครั้งนี้ คือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้เด็กและครอบครัวสามารถยิ้มสู้ และมีกำลังใจที่จะก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก