จากใจผู้อุปการะ

คุณสุชาร์ มานะยิ่ง ดารานักแสดงและผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ฯ

 

        “การที่ทำบุญกับเด็กหรืออุปการะเด็กเป็นค่าเรียนหรือค่าอาหารสำหรับออมเป็นเรื่องที่ดีอยู่เพราะว่าการที่เราช่วยสนับสนุนอย่างนี้เหมือนสนับสนุนชีวิตให้เขาเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ช่วยเหลือเด็ก เรามีความสุข การที่ได้เห็นน้อง ๆ เติบโต มันก็เป็นความสุขทางใจ และก็ดีใจที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ” คุณสุชาร์ มานะยิ่ง ดารานักแสดงและผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ฯ  

#เสียงจากผู้ให้ #CCF

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก