เรื่องเล่าจาก CCF

สืบสานภูมิปัญญา “แห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี”

          “122 ปี ทวยราษฎรใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566  ทุกหมู่บ้านพร้อมใจร่วมทำต้นเทียนพรรษาตามวัดต่าง ๆ  ตกแต่งเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ ที่งดงาม บรรจงสรรค์สร้างทั้งประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทโบราณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียด ประณีต และการใช้เทคนิคขั้นสูงที่ได้รับการสั่งสมและพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

          แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ แต่สร้างภูมิใจและอิ่มเอมใจให้กับเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ภายใต้ความดูแลของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอุบลราชธานี เพราะนอกจากเด็กจะได้ลงมือทำเทียน ได้เรียนรู้ลวดลายต่าง ๆ บนต้นเทียน และช่วยแกะสลักประเภทติดพิมพ์ตามวัดต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี ร่วมกับคนในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกิจกรรมกับผู้เฒ่าและปราชญ์ในชุมชนของตนเอง เด็กได้นั่งฟังเรื่องราวความเป็นมาของประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนได้ซึมซับความรู้สึกถึงเรื่องราวความงดงามที่ยังคงประทับอยู่ในใจของคนในชุมชนที่เคยเข้าร่วมเทศกาลงานบุญที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันเล่าสู่ให้ลูกหลานฟังอีกด้วย

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก