ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ซี.ซี.เอฟ. ลงพื้นที่ร่วมแรงทำงานกับภาคีเครือข่าย ใน “ศูนย์พักคอย” ภาคอีสาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับเด็กและครอบครัวด้อยโอกาสในหลายพื้นที่ และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยสาเหตุผู้ป่วยจากเมืองใหญ่ที่มีการระบาดรุนแรงและไม่มีเตียงพักรักษาตัวต่างทยอยเดินทางเพื่อมาพักรักษาตัวที่บ้านเกิด

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในต่างจังหวัดได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ให้ผู้ป่วยทุกคนมีเตียงสำหรับพักรักษาตัว ป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายเชื้อสู่เด็กและสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ และหน่วยงานภาคี ได้ร่วมกันเร่งจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชน” เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับผู้ป่วยทั้งเด็กและคนในชุมชนที่มีอาการน้อย (ระดับสีเขียว) ซึ่งศูนย์พักคอยทั้ง 31 แห่งใน 31 จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดรับผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จังหวัดสกลนคร เป็นอีกพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งทาง มูลนิธิฯ และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยที่มีอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียวให้ได้รักษาตัวที่ ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนาม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดย คุณกาญจนา บุญรักษา รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พักคอย พร้อมสอบถามแนวทางการสนับสนุนปัจจัยและเวชภัณฑ์เพื่อการดูแลผู้ป่วย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564

ความพร้อมของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 70 เตียง มีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนในศูนย์ฯ 60 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยระหว่างการรักษาเต็มทุกเตียงและมีการเสริมเตียงเพิ่มสำหรับผู้ป่วยเด็กอีก 1 เตียงด้วย เป็นผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 3 ราย และผู้ป่วยอายุมากกว่า 19 ปีอีกจำนวน 68 ราย

ด้าน โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามประสานงานการดำเนินงานของ ศูนย์พักคอย อบต.พระบาทนาสิงห์ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 17 เตียง แต่ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก ทางศูนย์ฯ ได้มีการจัดสถานที่ และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ ได้สนับสนุนปัจจัยต่างๆ เช่น เตียง อุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มเป็น 25 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยเด็ก 1 ราย ซึ่งจะมีหมอและพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการรักษา

นอกจากนี้ ในส่วนของความคืบหน้าอีกพื้นที่ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมจัดตั้ง ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนตาล ซึ่งมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 71 เตียง และเตียงผู้ป่วยหนักอีก 8 เตียง ปัจจุบันมีจำนวนผู้ที่เข้ามารักษาจำนวน 69 ราย เป็นผู้ป่วยอายุ 0-5 ปี 4 ราย (เข้ามารักษาตัวพร้อมกับผู้ปกครอง) กลุ่มอายุ 13-18 ปี จำนวน 6 ราย กลุ่มอายุ 19 -50 ขึ้นไปอีก 59 ราย

สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลดอนตาล ในแต่ละวันนอกจากผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 แล้วก็มีบางส่วนที่รอสังเกตอาการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ พยาบาล หมอเวร ดูแลคนไข้ผ่านกล้อง CCTV และมีไลน์หรือเบอร์ติดต่อกับคนไข้โดยตรง เพื่อสอบถามอาการอยู่เป็นระยะ ในกรณีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและอาการรุนแรงจะต้องรักษาจนหายดีก่อนถึงจะส่งตัวกลับไปสังเกตอาการที่ศูนย์กักตัวตำบลป่าไร่ /ศูนย์กักตัวตำบลโพธิ์ไทรที่เป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยที่ส่งตัวกลับภายหลังการรักษา ซึ่งทีมแพทย์ พยาบาล จะมีการลงพื้นที่ติดตามอาการต่อเนื่องด้วย

ในทุกปัญหามีแนวทางแก้ไขขอเพียงร่วมมือกันทุกฝ่าย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ทำหน้าที่ผสานงานเครือข่ายต่าง ๆ ในการเข้าช่วยเหลือและส่งความห่วงใยไปถึงเด็กและครอบครัว รวมถึงคนในชุมชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหากพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงที และยังเป็นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้กับภาพรวมทั้งประเทศได้

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ บริจาคช่วยชุมชน ฝ่าวิกฤติโควิด-19 วันนี้ เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” สำหรับผู้ป่วยต่างจังหวัด

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก