ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเขียนน้อย” เสริมพลังทักษะการเขียน จ.ขอนแก่น

        “นักเขียนน้อย” เสริมพลังทักษะการเขียน จ.ขอนแก่น

        เมื่อวันที่ 14-20 ธันวาคม 2566 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมขยายผลพัฒนาทักษะการเขียน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ Writing Ready หนูเขียนคล่อง ใน 14 พื้นที่ คือ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา โรงเรียนบ้านหว้า โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านกุดเลา โรงเรียนบ้านเม็ง โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ โรงเรียนบ้านยางคำ โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) โรงเรียนหนองแสงวิทยา เขตบริการบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และจัดกิจกรรมที่ชุมชนบ้านฝาง ชุมชนเทพารักษ์ 1 ชุมชนเทพารักษ์ 3 ชุมชนเทพารักษ์ 4 ชุมชนมิตรภาพ และชุมชนบ้านโนนชัย เขตบริการเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 732 คน

        ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในกลุ่มประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาไทยที่เหมาะสมตามวัย เด็กนักเรียนในกลุ่มช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ที่มีความสามารถด้านการเขียนได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือรุ่นน้องในการฝึกฝนการเขียน (พี่สอนน้อง) และเพื่อเสริมพลังภาคีร่วมพัฒนาทักษะการเขียนของเด็กผ่านเครือข่ายการทำงานกลไกอาสาสมัครในโรงเรียนและชุมชน 

        โดยกิจกรรมในแต่ละฐาน ใช้เกมคำศัพท์เป็นตัวช่วยให้เด็กได้เรียนรู้คำที่ถูกต้อง และจากการสังเกตจัดกิจกรรมทั้ง 14 พื้นที่ พบว่า คำศัพท์ที่ เด็กๆ  ที่เขียนผิดบ่อยๆ ในช่วงการแข่งขันการเขียนคำศัพท์ คือคำว่า โอกาส มักเขียนเป็น โอกาศ ,กิจกรรม เขียนเป็น กิจกัม  ,อากาศ เขียนเป็น อากาส  เป็นต้น

         “หนูดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทาง ซี.ซี.เอฟ ถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ. แต่เป็นกิจกรรมที่ชอบมาก เพราะสนุกได้เล่นเกมแข่งขันกับเพื่อน ๆ ได้ใช้สมาธิในการเขียน และยังได้อ่านหนังสือนิทาน ได้ฝึกคัดลายมือ อีกทั้งยังได้วาดภาพอีกด้วย หนูชอบอ่านหนังสือที่มีภาพประกอบเป็นการจดจำรายละเอียดในเนื้อหาได้ดี หนูอยากเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะ” เด็กหญิงประภัสสร ชั้น ม.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งคัดลายมือผ่านเรื่องเล่า และได้รับรางวัลที่ 1 ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในกิจกรรมนี้

        ส่วนน้องเล็กชั้น ป.3 เด็กชายวีระพล ซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันวาดภาพผ่านหนังสือนิทาน ในระดับชั้น ป.1-ป.3 พูดด้วยสีหน้าตื่นเต้น “ผมดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทาง ซี.ซี.เอฟ ในครั้งนี้ ผมได้เข้าร่วมวาดภาพ ระบายสีจากเรื่องเล่าในหนังสือนิทาน ผมเลือกหนังสือนิทานเรื่อง “สายรุ้งน่ากิน” เพราะผมชอบดูสายรุ้งบนท้องฟ้า มีสีที่หลากหลาย สวยงาม เป็นเหมือนสะพานโค้ง อยากขึ้นไปวิ่งเล่นบนสายรุ้ง ผมอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกผมจะได้เลือกอ่านหนังสือแล้ววาดภาพอื่น ๆ ที่ผมชอบอีกครับ”    

        “ทางโรงเรียนโนนสะอาดขอขอบพระคุณโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดขอนแก่น ที่มองเห็นความสำคัญถึงเด็กนักเรียนในเรื่องทักษะการอ่าน การเขียน กิจกรรมในวันนี้ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักทักษะขึ้นเยอะเลยค่ะ และในเกมบิงโกคุณครูมองว่าสื่อในการนำมาเล่นนั้นเป็นเทคนิคใหม่ที่จะเอามาปรับในการเรียนการสอนในห้องเรียนของแต่ละ ระดับชั้นเพราะป้ายคำต่างๆทำให้เด็กมีความสนใจในการเปิดคำศัพท์ต่างๆ และทำให้เด็ก ๆ จดจำคำได้ง่ายขึ้นไม่น่าเบื่อ โดยเฉพาะเด็กประถม จะตื่นเต้นกับการเปิดคำศัพท์มากเลย เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้ ส่วนมากในเกมบิงโกที่คุณครูเคยเห็นจะเป็นแค่ตัวเลข คุณครูขอเป็นตัวแทนของโรงเรียนขอบคุณทางโครงการอีกครั้งที่มอบกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟหรือไม่ใช่ก็สามารถเข้าร่วมได้ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อย่างต่เนื่องค่ะ”  ครูฉัตร ครูผู้ประสานงานโรงเรียนบ้านโนนสะอาดพิทยา ตัวแทนโรงเรียนกล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ  

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ โครงการอุปการะเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก