เรื่องเล่าจาก CCF

"กรรมการจิตอาสา" จ.อุดรธานี

"กรรมการจิตอาสา" จ.อุดรธานี มุ่งมั่นพัฒนาเด็กด้วยใจ

เรื่องเล่า : คุณพันธิวา จันทวัง และคุณวิลาสินี เอกอุ เจ้าหน้าที่ ซี.ซี.เอฟ. บ้านดุง จ.อุดรธานี

“กรรมการ” ทำงานเหมือนเป็นหู เป็นตา เป็นปากเป็นเสียงในการทำงานให้กับพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ เช่น การสะท้อนปัญหาเด็กและเยาวชน ชุมชน โรงเรียน การจัดเก็บข้อมูลเด็ก การจัดกิจกรรมในเขตบริการ รวมถึงการช่วยเตรียมสถานที่ ปัด กวาด เช็ดถู หาน้ำดื่ม ขนมไว้เป็นอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ ทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมอบรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ซึ่งทุกคนทำโดยไม่ได้หวังค่าตอบแทน เพราะสิ่งที่ได้รับนั่นก็คือ ความอิ่มอก อิ่มใจ เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก ๆ

โครงสร้างการดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ใน 34 จังหวัด ซึ่งแต่ละพื้นที่ดำเนินงานมีกรรมการบริหารโครงการ (กกบ.) กรรมการเขตบริการ (กกข.) หัวหน้ากลุ่มย่อย (กย.) เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ปกครองเด็กมาร่วมเป็นกรรมการ ทำงานสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานโครงการฯ ในเรื่องต่าง ๆ หากนับระยะเวลาการทำงานของแต่ละท่านที่ได้ทุ่มเทและเสียสละเวลายาวนานไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อเด็ก ๆ ในหมู่บ้าน ชุมชน และโรงเรียน ฯลฯ

คุณวารุณี กว้างขวาง ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ ในพื้นที่ดำเนินงานบ้านดุง จ.อุดรธานี เล่าด้วยความสุขใจว่า “ความภาคภูมิใจ คือ การได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ได้เห็นเด็ก ๆ ในชุมชนได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีโอกาสทำงานถวายแด่องค์กรมสมเด็จพระเทพฯ ที่เป็นองค์อุปถัมภ์ มูลนิธิฯ”

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ

คุณอนงค์ หมุนศรี กรรมการเขตบริการตำบลบ้านดุง “การได้ช่วยเหลือเด็กพิการหรือเด็กเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่วยเหลือครอบครัวที่เขากำลังยากลำบากได้มาก ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เด็กได้ไปหาหมอและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ความเจ็บป่วยก็ช่วยบรรเทา เราก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้ ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ซี.ซี.เอฟ. ก็อยากจะทำหน้าที่เป็นจิตอาสาต่อไปเพราะมีความสุขที่ได้ทำเพื่อคนอื่นค่ะ”

คุณหนูพิตร อุตมะมูล กรรมการบริหารโครงการ (กกบ.) เขตบริการโพนสูง เล่าให้ฟังด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจว่า “อยากทำงานไปกับ ซี.ซี.เอฟ. ไปนาน ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน ถึงไม่ได้เป็นกรรมการบริหารโครงการ แล้วก็จะทำงานเพื่อเด็กจนทำงานต่อไม่ไหว เรื่องราวที่ประทับใจที่สุดในการทำงานร่วมกับ ซี.ซี.เอฟ. ก็คือได้ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเด็กโดยเฉพาะเด็กกองบุญฯ 1 ราย น้องเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อน มูลนิธิฯ ได้รับเข้าดูแลและช่วยเหลือ ทั้งซ่อมแซมบ้าน มอบข้าวสารอาหารแห้ง อาหารเสริมให้น้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทุกครั้งที่ตนเองลงพื้นที่ก็จะแวะเยี่ยมน้อง เห็นเด็ก ๆ เป็นเหมือนลูกหลานของตนเอง ดีใจที่ได้เห็นเด็กมีชีวิตที่มีความสุขและดีกว่าเดิม”

แม้ในวันนี้การทำงานอาจจะมีข้อติดขัดบ้าง แต่นั้นไม่ใช่อุปสรรค?

“ถึงวันนี้กรรมการทุกคนจะทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือแม้ว่าลูกจะเป็นหรือไม่ได้เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ. แล้ว แต่กรรมการทุกคนก็มักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะทำงานจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน ชุมชน ของเราต่อไปให้ถึงที่สุด ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จ ความสุข ของเด็กและเยาวชน ชุมชนของบ้านเรา ถ้าเราไม่ทำ แล้วใครจะทำให้เรา? ”

ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค คลิก !
#มูลนิธิซีซีเอฟ #CCF

เผยแพร่เมื่อ : 28 มิถุนายน 2567

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก