เรื่องเล่าจาก CCF

หนูน้อยนักเล่านิทานภาษาอังกฤษ “ซูไฮย์ลา” จ.นราธิวาส

        เด็กเก่งของเราในวันนี้ เป็นเด็กอาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ “น้องซูไฮย์ลา” อายุ 15 ปี อยู่โรงเรียนดารุสสาลาม ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครอบครัวของเด็กมีสมาชิกทั้งหมด 11 คน พ่อแม่ประกอบรับจ้างกรีดยางพารา น้องซูไฮย์ลาเป็นเด็กดีช่วยงานบ้านและชอบช่วยผู้อื่น ในวันเสาร์และอาทิตย์ถ้ามีเวลาว่างซูไฮย์ลาก็ไปช่วยพี่สาวขายลูกชิ้นในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุด
 
        ซูไฮย์ลาเป็นนักเรียนเรียนดี มีความมุมานะรับผิดชอบสูง นอกจากนี้น้องยังมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและชื่นชอบการเล่านิทานภาษาอังกฤษมาก ช่วงไหนที่มีเวลาว่างก็นำหนังสือนิทานภาษาอังกฤษและสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษมานั่งอ่านเสมอ จนสามารถสื่อสารและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชำนาญ ซูไฮย์ลาเริ่มเข้าแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ในมหกรรมวิชาการ Impromptu Speech หรือสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับศูนย์เครือข่าย ป.5-ป.6 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Speech contest (สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
        นอกจากจะขยัน ค้นหา ไขว่คว้าเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซูไฮย์ลาก็มักแบ่งเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมฉลาดรู้เรื่องเพศ กิจกรรมจิตอาสาทำความดีกับ ซี.ซี.เอฟ. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
        “ความรู้อยู่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน หนูจะพยายามค้นคว้าศึกษา ให้ได้มากที่สุด ถ้าเรียนจบ ม.6 หนูอยากเรียนต่อเอกภาษาอังกฤษ หนูอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ อยากแบ่งปันความรู้ อยากสอนเด็ก ๆ ที่โรงเรียน นั่นคือสิ่งที่หนูฝันไว้” ซูไฮย์ลาพูดด้วยสีหน้ามุ่งมั่นใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มสดใส
 
 
 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก