เรื่องเล่าจาก CCF

ขนมอร่อยบนดอยสูง

        “เป็นคนชอบกินขนม และชอบทำขนมอร่อย ๆ พอเรามีความสุข ก็อยากแบ่งปันให้เด็กในโรงเรียนได้กินด้วย เพราะโอกาสที่เด็กที่อยู่บนดอยสูงไม่ค่อยมีโอกาสได้ลิ้มรสขนมได้บ่อยมากนัก”

        “ครูเจน” ครูผู้รับหน้าที่ให้คำปรึกษาและฝึกสอนในการทำขนม “คุกกี้หน้าดอกไม้” ได้บอกเล่าถึงความเป็นมาในการเกิดกลุ่ม ปั้นเยาวชน คนมืออาชีพ ของโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

        มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีความสนใจ เสนอโครงการ “ปั้นเยาวชน คนมืออาชีพ” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  และทางโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) ได้เข้าร่วมเสนอโครงการและได้รับการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียนให้มีความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และประสบการณ์และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ส่งเสริมให้นักเรียนได้น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยเริ่มต้นตอนนี้มีสมาชิก ทั้งหมดจำนวน 5 คน”

        “น้องบิว” หนึ่งในสมาชิกกลุ่มพูดด้วยรอยยิ้มว่า “ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ คุกกี้หน้าดอกไม้ของเราสามารถใช้เป็นขนมสำหรับจัดเป็นของว่างในการรับรองแขกที่มาเยือนโรงเรียนเราได้แล้วนอกจากได้ความรู้ ยังสนุกและได้แบ่งปันขนมให้เพื่อน ๆ ในโรงเรียน และในอนาคตเรามีแผนจะนำไปวางขายตามร้านกาแฟภายในชุมชน และต้องการขายในตลาดออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ”

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก