เรื่องเล่าจาก CCF

น้องโบว์ กับ ค่ายวัยใสใส่ใจสุขภาพ

"เด็กวัยเรียนไม่ควรมีเพศสัมพันธ์" แต่ในความเป็นจริงมีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และขาดความรู้ในเรื่องการป้องกัน ทำให้ปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นตามมา

ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ จัดโดย โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2559 ได้เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเพศสัมพันธ์ สร้างทัศนคติที่เชิงบวก ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงทักษะการดูแลสุขภาวะทางเพศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 80 คน ณ สวนสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

"หนูได้รู้อะไรมากมายที่ไม่เคยได้รู้ ตอนเรียนในห้อง ครูก็สอนแต่ก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ครูสอนตามในหนังสือหนูก็อ่านเองได้ แต่พอหนูได้มาค่ายกับ ซี.ซี.เอฟ. มีพี่ๆ วิทยากรคอยให้ความรู้ผ่านการทำกิจกรรม เน้นการเล่าประสบการณ์จริง ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น หนูเลยได้เข้าใจว่า จริงๆ แล้วเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายเลย ทำให้หนูได้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด ซึ่งเป็นเรื่องที่หนูไม่เคยรู้มาก่อน และหนูคิดว่าจะนำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้รับจากการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ได้  ที่สำคัญหนูมีความมั่นใจมากขึ้นในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนๆ ที่โรงเรียนค่ะ" ด.ญ.สุดารัตน์ สมใจ  หรือ น้องโบว์ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสุคิรินวิทยา หนึ่งในเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจสุขภาพ เล่าให้เราฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ นอกจากได้ความรู้แล้วน้องๆ ยังภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้เพื่อนๆ เข้าใจมากขึ้นด้วย

อารัญ สุขลิ้ม
ผู้ประสานงานภาค
5 เมษายน 2559

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ ฉลาดรู้เรื่องเพศ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก