ข่าวประชาสัมพันธ์

เสริมพลังใจ ซ่อม-สร้างบ้าน ให้เด็กยิ้มสู้

        ในปี 2566 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้ระดมความช่วยเหลือเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในภาวะยากลำบากมาก อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหรืออยู่อาศัยไม่ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิต บางบ้านพื้นมีสภาพชื้นแฉะ ห้องครัว ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหลายด้าน เช่น ปัญหาสุขภาพร่างกายที่เจ็บป่วย พิการหรืออาศัยอยู่กับผู้เลี้ยงดูที่ไม่มีกำลังเลี้ยงดูแลเด็กได้ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เจ็บป่วย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 
        และด้วยความเมตตาจากท่าน มูลนิธิฯ จึงสามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มากถึง 60 คน ให้ได้มีที่อยู่อาศัยปลอดภัยไว้กันแดด กันฝนและลมหนาว นอนหลับอย่างเพียงพอในบ้านที่มีโครงสร้างที่มั่นคง โดยแยกประเภทการช่วยเหลือเป็นซ่อมบ้าน 28 หลัง ปรับปรุงห้องน้ำ 12 ห้อง สร้างบ้าน 20 หลัง
 
 
 
        เพราะเด็กแต่ละคนจะมีความยากลำบากที่แตกต่างกันไป ดังนั้น แผนงานการช่วยเหลือที่สนับสนุนจึงขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กแต่ละคน โดยผ่านการประเมินและวางแผนช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการภาคีทั้งองค์กรภาครัฐและคนในชุมชน
 
        นอกจากการช่วยเหลือด้านที่พักให้เด็กและครอบครัว มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ ยังได้ส่งมอบความช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐาน เช่น อาหารแห้ง อาหารเสริม เครื่องนอนและของใช้จำเป็น รวมทั้งมอบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เพื่อสร้างแหล่งอาหารเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อน ลำบาก หิวโหย และเสริมสร้างกำลังใจให้กับเด็กที่เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก