ข่าวประชาสัมพันธ์

D nee มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเด็กต้านโควิด - 19

          บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด มอบชุดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ช่วยเหลือเด็ก ๆ กว่า 1,500 คน ในพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนจังหวัดกรุงเทพและจังหวัดสระแก้ว ที่ยังคงมีการระบาดของโควิด-19

           ในหลายจังหวัดสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย แต่การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลยังจำเป็นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ๆ ที่ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ดีพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องและดูแลสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็ก ๆ จึงจำเป็นต้องสร้างและปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักดูแลความสะอาดตนเอง

 

 
             และนี่เป็นอีกครั้งที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำผลิตภันฑ์ทำความสะอาดเด็ก D nee จากบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ส่งมอบเด็ก รวมจำนวน 1,500 คน ใน 25 ชุมชน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเวียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไพล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทดวงสมบูรณ์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุงพล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังจั่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองเตียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนโรงปูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบึงพระรามเก้า บ่อสาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุนชนสามัคคีพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนร่วมใจพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนเกาะมุสลิม ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ และศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนเกาะกลาง

แทนคำขอบคุณ ครั้งนี้ ด้วยรอยยิ้มผ่านดวงตาของเด็ก ๆ ผู้ปกครอง และคุณครู

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ ศูนย์พักคอยต่างจังหวัด ขาดแคลนมากที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก