เรื่องเล่าจาก CCF

น้องอ้อ...ชีวิตที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ ความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก แต่ไม่ได้ทำให้ใครหลายคนย่อท้อ เพราะเขายังคงมุ่งมั่นสู้ชีวิตต่อไป

เด็กหญิงอริสา หรือ น้องอ้อ อายุเพียง 12 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.5 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี น้องอ้อ เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก บ้านของน้องอ้ออาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน อ้อ น้องสาว น้องชาย และยาย ที่บ้านมีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม หลังคามุงด้วยสังกะสีที่มีรอยรั่วมากมาย พ่อเสียชีวิตตั้งแต่น้องอ้อยังเด็ก จากนั้นไม่นานแม่ก็แต่งงานมีครอบครัวใหม่ไม่กลับมาดูแลน้องอ้ออีกเลย

ภาระในการดูแลหลานๆ ทั้งหมดจึงตกอยู่กับยายซึ่งมีอายุถึง 58 ปีและยังป่วยเป็นโรคเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งยายเองก็มีสุขภาพไม่แข็งแรงต้องไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลทุกเดือน แต่กระนั้นก็ไม่ได้ทำให้ครอบครัวของน้องอ้อย่อท้อ นอกจากเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่ยายได้รับเดือนละ 2,000 บาทแล้ว ยายยังทำอาชีพปลูกดอกดาวเรืองขายในที่ดินเล็กๆ ที่อยู่หลังบ้านเพียง 8 ตารางวา ได้รายได้เพิ่มเดือนละประมาณ 1,000 บาท และหากวันไหนโรงเรียนหยุด น้องอ้อและน้องๆ อีก 2 คน ยังไปช่วยกันเก็บขยะในหมู่บ้านมาคัดขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยอีกทางหนึ่ง


อ้อ กำลังรองน้ำใช้ล้างผักจากโอ่งรองน้ำฝน


ร้อยพวงมาลัย เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งของครอบครัว

น้องอ้อ มีความฝันอยากเป็นครู ทุกวันนี้น้องอ้อต้องพยายามทั้งตั้งใจเรียนหนังสือ ช่วยงานบ้าน เก็บขยะหารายได้เสริม ดูแลยายและน้องๆ ทั้ง 4 ชีวิตในครอบครัวต่างช่วยเหลือกันอย่างไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ได้ช่วยเหลือน้องอ้อโดยรับเข้าเป็นเด็กในโครงการ กองบุญกู้วิกฤต เพื่อชีวิตเด็กยากไร้ ทำให้น้องอ้อได้รับการช่วยเหลือพิเศษในเรื่องอาชีพเสริม เครื่องใช้ในบ้าน ค่าเดินทางและอุปกรณ์การเรียน นั่นทำให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวน้องอ้อไปได้บ้าง

หนทางสู่ความฝันและการข้ามผ่านความยากลำบากของน้องอ้อ ยังคงมีหนทางอีกยาวไกล

พรเทพ รัตนเรืองศรี
ผู้ประสานงานภาค
30 พฤษภาคม 2559

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ กองบุญกู้วิกฤติ เพื่อชีวิตเด็กยากไร้

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก