ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้วิถีชีวิต….ห่างไกลโรค

การรักษาความสะอาด และ รู้จักวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เป็นแนวทางที่เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ในสถานการณ์เช่นนี้  ทางโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลงพื้นที่มอบของใช้ ชุดสุขภาวะที่ดีให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่เขตบริการโนนเมืองให้กับน้อง ๆ  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

“ชุดสุขภาวะที่ดี” ที่ส่งถึงมือน้อง ๆ มีด้วยกันครบชุด เริ่มตั้งแต่ กระเป๋าถุงผ้า ใช้สำหรับพกพา ลดการใช้ถุงพลาสติกหน้ากากอนามัยที่ใช้สำหรับสวมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 , สบู่ ใช้สำหสับการล้างมือ และทำความสะอาดร่างกาย , ผ้าเช็ดตัว ใช้สำหรับเช็ดตัวให้แห้ง

การส่งมอบ “ชุดสุขภาวะที่ดี” ในครั้งนี้ เด็ก ๆ ยังได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ การล้างมือที่ถูกวิธี การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการดูแลความสะอาดของร่างกาย

เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่น ๆ

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก