เรื่องเล่าจาก CCF

“ปะการัง” ขนมพื้นเมืองภาคใต้

        “ขนมปะการัง หรือ ขนมบอระเพ็ด” ขนมพื้นเมืองภาคใต้ เป็นขนมทอดกรอบลักษณะเส้นเกลียวยาว ที่มีส่วนผสมหลัก คือ แป้งข้าวเหนียว ไข่ไก่ น้ำตาลทราย เกลือ พริกไทยดำ ขนมชนิดนี้ส่วนใหญ่จะนิยมทำกันช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลวันอีด-ฮารีรายอ วันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม เป็นขนมที่เจ้าของบ้านนิยมจัดเตรียมไว้ต้อนรับเพื่อน ญาติพี่น้อง และแขกที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนบ้าน แต่ปัจจุบันนี้ขนมชนิดนี้หากินได้ยากขึ้น เนื่องจากไม่ค่อยมีคนทำและอุปกรณ์แม่พิมพ์ทองเหลืองที่ใช้ทำมีเอกลักษณ์เฉพาะและหาซื้อได้ยาก
 
        มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ ร่วมกับโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 จ.นราธิวาส ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ “โครงการปั้นเยาวชน คนมืออาชีพ” ให้กับกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจด้านอาหาร จำนวน 6 คน เข้าร่วมอบรมกิจกรรมทำขนมพื้นเมือง ซึ่งนอกจากเด็กจะได้ทดลองทำขนมหลากหลายชนิด เช่น โดนัทจิ๋ว, กือโปะทรงเครื่อง, ขนมดอกจอกและขนมปะการัง เป็นต้น โดยการอบรมครั้งนี้ครูผู้ดูแลโครงการเป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการทำขนมให้เด็ก ๆ และเป็นผู้แนะนำการวางแผนด้านการเงิน การจดค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตและผลกำไร เพื่อให้เด็กได้เข้าใจเรื่องเงินหมุนเวียนในการทำขนมขายและการวางแผนการตลาดเบื้องต้นอีกด้วย
 
        น้องไอซะห์ เล่าความประทับใจให้ฟังขณะที่กำลังนำถุงขนมที่บรรจุแล้วเดินขายเพื่อนในโรงเรียนว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้ขนมปะการัง เคยได้แต่ชื่อวันนี้ได้ลงมือทำเอง ทำไม่ยากค่ะ สนุกด้วยค่ะ” หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นนอกจากเด็กจะได้รับประสบการณ์ในวันนี้นั่นก็คือ เด็กสร้างรายได้จากการขายขนมเป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียน หากขายได้กำไรมากก็สามารถเพิ่มเงินทุนและขยายกำลังผลิตและต่อยอดขายทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ในอนาคต
 
 
 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก