จากใจผู้อุปการะ

คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ฯ

“การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้เขาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นต้องอยู่ในความดูแลเอาใจใส่ 

เด็กทุกคนมีคุณค่าในตัวเขาเอง เราดีใจที่มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าจะด้อยโอกาสมากน้อยแค่ไหน เขาก็ยังเป็นมนุษย์ที่เกิดมาร่วมโลกกับเรา สิ่งใดที่เราสามารถทำได้ เราก็ควรช่วยเท่าที่เราจะทำได้ มันทำให้เรามีความสุข เพราะช่วยให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และใช้ชีวิตกับครอบครัวได้เมื่อเขาได้รับโอกาสนั้นแล้ว แม้เราไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมด แต่ในส่วนที่เราช่วยได้ หน้าที่ของมนุษย์ด้วยกัน มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำ ผู้ให้ก็ภูมิใจ ผู้รับก็ดีใจ” คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ฯ 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก