ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขที่ปลายฝัน “ครูไนท์” จ.เชียงราย

        “เราทุกคนล้วนมีความฝันของตัวเอง ขอให้น้องๆ เดินทางตามความฝันแม้ระหว่างทางเราอาจจะมีเหนื่อยท้อแท้เมื่อไหร่ที่เราทำตามความฝันสำเร็จวันนั้นแหละจะเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดในชีวิต” ครูไนท์ -นัทธวุฒิ  โสรินทร์ 

        ครูไนท์เคยเป็นเด็กแกนนำ ซี.ซี.เอฟ. ช่วยเหลืองาน ในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.เชียงราย และได้รับประสบการณ์ดี ๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ มากมาย ในช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้การดูแลจากมูลนิธิ ฯ เคยได้รับการสนับสนุนโครงการคลังอาหารในครัวเรือน สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จนครอบครัวพอมีเงินเหลือและสามารถประคับประคองส่งให้ครูไนท์เรียนจบในระดับปริญญาตรี

        ปัจจุบันครูไนท์รับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 “ขอบคุณมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ ที่ได้ให้ความเมตตา มอบทุนการศึกษาประจำปี ทำให้ผมมาถึงเป้าหมายได้ หากผมมีโอกาส ก็อยากจะกลับมาช่วยเหลืองานของทางมูลนิธิฯ”

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก