เรื่องเล่าจาก CCF

“เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”

เรื่องเล่า ซี.ซี.เอฟ. ฯ : พงศกร แก้ววงตา เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดขอนแก่น
 
        ตอนผมยังจำได้ว่า ตอนผมอายุประมาณ 8 ปี ผมเคยมาเที่ยวงานไหม “ประเพณีผูกเสี่ยว” เป็นครั้งแรก มากับพ่อแม่และน้อง ๆ นั่งรถสองแถว เข้ามาเที่ยวงาน ผมรู้สึกว่าระยะทางไกลมาก จากบ้านผมที่อำเภอชุมแพ เป็นการมาเที่ยวครั้งแรก ก็ตื่นตา ตื่นใจ ได้เดินเที่ยวงาน เหนื่อยก็เหนื่อย แต่ก็สนุก ตอนนี้ “แซ้งค์” อายุ 28 ปี ทำงานแล้วเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จังหวัดขอนแก่น บ้านเกิดของตัวเอง และปีนี้ 2566 ก็ได้มาร่วมงานนิทรรศกาลผ้าไหมนานาชาติ หรือ “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว” อีกครั้ง ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566-10 ธันวาคม 2566 (จำนวน 12 วัน) เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีผูกเสี่ยว การประกวดพานบายศรี การจัดแสดงและประกวดผ้าไหม การสาธิตมัดหมี่ การทอผ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อาหารต่าง ๆ ณ หมู่บ้านเฮือนโบราณอีสาน จำนวน 26 หลัง จาก 26 อำเภอ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
 
 
 
        ในปีนี้สืบสานผ่าน “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อจะได้ไม่หลงลืมรากเหง้าของตัวเอง รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ซึ่งจะเห็นได้ถึงวิถีชีวิตของคนอีสานและคนขอนแก่นที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม แสดงออกซึ่งความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรให้แก่กันและกัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแสดงให้เห็นศักยภาพอันโดดเด่นเป็น Soft Power ของจังหวัดขอนแก่น ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดผ่านวัฒนธรรม สามารถนำความเป็นไทยสู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่เวทีโลก
 
        จากที่ผมได้เดินเที่ยวชมในงาน ผมเห็นว่า “งานมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้เข้าชมจำนวนงานมาก มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ มีระบบไอที แสง สีเสียง ดอกไม้ การประดับประดา บริเวณงาน สวยงาม มีการจัดแสดงบ้านไม้โบราณของแต่ละอำเภอ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจ มีสินค้าผลิตภัณฑ์จากจกไหม ของแต่ละอำเภอ สินค้าโอทอป แต่ละจังหวัดนำมาจำหน่าย ช่องทางการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และที่สำคัญกิจกรรมที่จะขาดไม่ได้และยังปฏิบัติและสืบทอดกันมาหลายปี คือ ประเพณีผูกเสี่ยว ผมจึงอยากฝากให้ผู้ที่สนใจมาเที่ยวงาน “หนึ่งปีมีครั้ง ต้องมาให้ได้ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว” บ้านผมที่ผมภาคภูมิใจ
 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก