ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ลงพื้นที่ร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน หวังช่วยบรรเทาวิกฤตโควิด – 19

นางนิภาพร วงค์สุวรรณ ผู้ประสานงานภาค 2 และเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.อุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานโรงพยาบาลสนามวัดป่าโนนนิเวศน์ อำเภอนาจะหลวย โดยเข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน พร้อมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ และของใช้จำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี นายพงษ์ธร จันทน์สวัสดิ์ นายอำเภอนาจะหลวย ท่านพระครูสุชีพภาวนาภิวัตร (หลวงพ่อเข็ม สุชีโว) เจ้าอาวาสวัดห้วยชันเหนือ (วัดป่าโนนนิเวศน์) ตำบลนาจะหลวย และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานจิตอาสา ร่วมในการส่งมอบ และยังได้ลงพื้นที่เพิ่มเติมที่อำเภอพิบูลมังสาหาร  เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ และของใช้จำเป็นให้แก่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร สาธารณสุขอำเภอ ร่วมในการส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วย

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จ. อุบลราชธานี ส่งมอบชุดอาหารแห้งอาหารเสริม และของใช้จำเป็น ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 บ้านท่าเสียว บ้านคอนสาย ตำบลทรายมูล บ้านเลิงบาก บ้านนางาม ตำบลนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร บ้านโนนเจริญ ตำบลเอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ และ บ้านป่าก้าว ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย รวมทั้งสิ้น 11 ครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตครั้งนี้

ณ 30 ก.ย. 2564  มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยแล้ว 56 แห่ง สามารถให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว และกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 7,010 คน เป็นผู้ปวยเด็ก 1,428 คน และผู้ป่วยผู้ใหญ่ 5,589 คน โดยยังคงมีการประเมินเพื่อให้การช่วยเหลือเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้แก่บุคลากรแถวหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ บริจาคช่วยชุมชน ฝ่าวิกฤติโควิด-19 วันนี้ เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” สำหรับผู้ป่วยต่างจังหวัด

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก