เรื่องเล่าจาก CCF

สมาธิจงเกิด

แสงแดดรำไรส่องมาที่ศีรษะ ใบหน้า และแผ่นหลังของเด็กๆ ที่กำลังนั่งหลับตาด้วยท่าทีที่สงบเพื่อทำสมาธิตามที่พระวิทยากรให้ปฏิบัติ นี่ถ้าหากไม่ได้มีการปฏิบัติธรรม เด็กๆ เหล่านี้ก็คงวิ่งเต้นตามแสงแดดที่แผดจ้า หรือไม่ก็เดินพูดคุยกันขวักไขว่ ส่งเสียงดังหยอกล้อ หรืออาจกำลังก้มหน้าก้มตาเล่นเกมในโทรศัพท์หรือท่องไปในโลกโซเชียลมีเดียบนมือถือโดยไม่สนใจผู้คนหรือสิ่งรอบข้าง

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เด็กทุกคนเป็นคนดี  เราจึงจัดกิจกรรมด้วยการฝึกให้เด็กๆ มีจิตใจที่สงบ โดยการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร่มเย็น รับประทานอาหารตรงเวลา บางมื้อละเว้นเนื้อสัตว์ มีการสำรวมอากัปกริยามากขึ้น สังเกตจากเด็กๆที่พูดคุยด้วยเสียงค่อยๆ หรือแทบจะไม่มีการพูดคุยกันเลยตลอดช่วงเวลาของกิจกรรม เหล่านี้คือประโยชน์จากการทำสมาธิที่ทำให้ผู้ปฏิบัติมีใจตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างแน่วแน่ หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ การมีใจจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านนั่นเอง เป็นการฝึกควบคุมจิตใจเบื้องต้น ถ้าหากเรามีการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เรามีจิตใจผ่องใส ประกอบกิจการงานได้ราบรื่นและคิดอะไรก็รวดเร็วทะลุปรุโปร่ง เพราะว่าระดับจิตใจได้ถูกฝึกมาให้มีความนิ่งดีแล้ว

เปรียบเทียบกับสังคมก้มหน้าในปัจจุบันที่เด็กๆ ส่วนมากใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนและโลกโซเชียล หากรู้จักใช้เวลาว่างในการทำสมาธิแม้เพียงไม่มาก ก็น่าจะช่วยให้พวกเขาและเธอพัฒนาขึ้นมาเป็นเยาวชนที่เข้มแข็ง พ้นจากความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์สติปัญญา ได้โดยแน่แท้


ขอบคุณข้าวมื้อนี้ ที่ทำให้มีพลังในการทำสมาธิ


พระอาจารย์สอนให้สำรวมทั้งกายและใจ


เด็กๆ เดินเท้าเปล่ามารับอาหารเที่ยงจากเพื่อนๆ เพื่อฝึกกายให้สงบและให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน

ศิริวรรณ แท่นแก้ว
ผู้ประสานงานภาค
16 พฤษภาคม 2559

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก