ข่าวประชาสัมพันธ์

เช็คความพร้อม รับมือ โควิด-19

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกกันในชื่อ โควิด19 (COVID-19) สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนด้วยการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนป่วย ในขณะที่ทุกคนยังต้องทำหน้าที่ของตัวเองทั้ง เรียนหนังสือ ทำงาน ทำธุรกิจ ค้าขาย ท่ามกลางการระบาดของโรคในครั้งนี้ ชวนทุกคนมาเรียนรู้แนวทางรับมือ และ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อพาตัวเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 กัน   

 

เตรียมพร้อมก่อนออกจากบ้าน

สิ่งที่ทุกคนต้องมีติดตัวอยู่เสมอก็คือ หน้ากากอนามัย เจลหรือสเปรย์ แอลกอฮอร์ ควรมีติดตัวอยู่ตลอดเวลา สำหรับล้างมือเป็นระยะเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวต่าง ๆ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

การเดินทางระหว่างวัน

สำหรับคนที่เดินทางโดยสารรถสาธารณะยิ่งต้องใส่ใจกับการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด นอกจากหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญอย่างมากกับการทิ้งระยะห่างกับบุคคลอื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร

ล้างมือทุกครั้งที่เป็นไปได้หลังได้สัมผัสกับพื้นผิวต่างๆ รวมถึง ธนบัตร บัตรโดยสารรถไฟฟ้า และเมื่อเดินทางถึงปลายทางแล้วให้ทำการล้างมือให้สะอาดอีกครั้ง

ปฏิบัติตัวในที่ทำงาน โรงเรียน

เวลามากกว่า 6-8 ชั่วโมงในสถานที่ทำงาน โรงเรียน เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องใส่ใจกับความสะอาดให้มาก ทั้งหมั่นทำความสะอาดโต๊ะทำงาน แป้นพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และโต๊ะเรียน/โต๊ะทำงาน  

ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ การล้างมือให้บ่อยครั้ง และทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร แม้ในเวลานั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงาน

ความปลอดภัยเริ่มได้ง่าย ๆ ที่ตัวคุณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ชวนทุกคนหมั่นเช็คความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลจาก โควิด-19 กันครับ  

 

ขอบคุณภาพจาก www.pixabay.com

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก